STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA SZPITALNE

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: UL. RADOMSKA 70 (27-200 Starachowice)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Starachowice
tel.: 41 273 91 13

Jednostki - STACJONARNE I CAŁODOBOWE...

 • Oddziały

  Starachowice, Radomska 70 (świętokrzyskie / powiat Starachowice)
  • Oddział Chirurgiczny Ogólny
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Urologia
   • Diagnostyka obrazowa - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Chirurgia naczyniowa
   • Endoskopia - Chirurgia onkologiczna
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
   • Endoskopia - Urologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej z Pododdziałem Endoprotezoplastyki
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Chorób Wewnętrznych I o Profilu Nefrologicznym
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Oddział Neonatologiczny
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Pediatryczny
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Okulistyczny
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Kardiologiczny
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Położniczo - Ginekologiczny
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Stacja Dializ
   Starachowice, Radomska 70     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Blok Operacyjny
   Starachowice, Radomska 70     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Izba Przyjęć
   Starachowice, Radomska 70     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Apteka Szpitalna
   Starachowice, Radomska 70     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Starachowice, Radomska 70     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Chorób Zakaźnych
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział Rehabilitacyjny
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Medycyny Paliatywnej
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Oddział Chorób Wewnętrznych II i o Profilu Gastrologicznym
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Starachowice, Radomska 70     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Patologii Noworodka
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Angiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Sala Porodowa
   Starachowice, Radomska 70     
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Dla Dzieci
   Starachowice, Radomska 70     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Chirurgii Jednego Dnia o Profilu Urologicznym
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Urologia
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
  • Oddział Reumatologiczny
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Reumatologia
  • Oddział Onkologiczny Dzienny
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Onkologia kliniczna
  • Hostel Dla Uzależnionych Od Alkoholu
   Starachowice, Radomska 70     
   Hostel dla uzależnionych od alkoholu
   • Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Psychiatria
  • Oddział Chirurgii Kręgosłupa
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
  • Oddział Wszczepiania Rozruszników
   Starachowice, Radomska 70     
  • Oddzial Onkologiczny
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Oddział Wczesnej Rehabilitacji Narządu Ruchu
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Ambulatorium Ogólne
   Starachowice, Radomska 70      Telefon: 41 273 91 13  
   Ambulatorium ogólne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Oddział Chorób Wewnętrznych II
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Ambulatorium Chirurgiczne
   Starachowice, Radomska 70     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Centralna Sterylizatornia
   Starachowice, Radomska 70     
  • Pracownia Fizykoterapii Przyłóżkowej
   Starachowice, Radomska 70     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Chorób Wewnętrznych III i o profilu gastrologicznym
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział chirurgii przewodu pokarmowego
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Urologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Oddział Dla Przewlekle Chorych
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
   Starachowice, Radomska 70     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
  • Oddział Chirurgiczny Ogólny II
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Urologia
   • Diagnostyka obrazowa - Gastroenterologia
  • Oddział Urologiczny
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Diagnostyka obrazowa - Urologia
   • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
  • Oddział Udarowy
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
   Starachowice, Radomska 70     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Chorób Wewnętrznych II
    Starachowice, Radomska 70     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
    • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
    Starachowice, Radomska 70     
    Oddział obserwacyjno-zakaźny
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Ambulatorium Chirurgiczne
    Starachowice, Radomska 70     
    Ambulatorium chirurgiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Centralna Sterylizatornia
    Starachowice, Radomska 70     
   • Pracownia Fizykoterapii Przyłóżkowej
    Starachowice, Radomska 70     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział Chorób Wewnętrznych III i o profilu gastrologicznym
    Starachowice, Radomska 70     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Oddział Chirurgii Przewodu Pokarmowego
    Starachowice, Radomska 70     
    Oddział chirurgii przewodu pokarmowego
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Urologia
    • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
    • Endoskopia - Chirurgia ogólna
    • Endoskopia - Urologia
    • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Oddział Dla Przewlekle Chorych
    Starachowice, Radomska 70     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Geriatria
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
    Starachowice, Radomska 70     
    Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Oddział Chirurgiczny Ogólny II
    Starachowice, Radomska 70     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Urologia
    • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
    • Diagnostyka obrazowa - Urologia
    • Diagnostyka obrazowa - Gastroenterologia
   • Oddział Urologiczny
    Starachowice, Radomska 70     
    Oddział urologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Urologia
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Diagnostyka obrazowa - Urologia
    • Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
   • Oddział Udarowy
    Starachowice, Radomska 70     
    Oddział udarowy
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
    Starachowice, Radomska 70     
    Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
 • Pracownie

  Starachowice, Radomska 70 (świętokrzyskie / powiat Starachowice)
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Starachowice, Radomska 70     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia RTG
   Starachowice, Radomska 70     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammografii
   Starachowice, Radomska 70     
   Pracownia mammografii
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Starachowice, Radomska 70     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Starachowice, Radomska 70     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Patomorfologii
   Starachowice, Radomska 70     
   Zakład patomorfologii
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Histopatologia - Patomorfologia
  • Pracownia EEG
   Starachowice, Radomska 70     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Neurologia
   • Inne - Alergologia
   • Inne - Choroby płuc
  • Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
   Starachowice, Radomska 70     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Angiografii
   Starachowice, Radomska 70     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Angiografia - Okulistyka
  • Pracownia Hemodynamiki
   Starachowice, Radomska 70     
   Pracownia hemodynamiki
   • Angiografia - Angiologia
   • Angiografia - Chirurgia naczyniowa
   • Angiografia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Angiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Pracownia Elektrofizjologii
   Starachowice, Radomska 70     
   Pracownia elektrofizjologii
   • Angiografia - Angiologia
   • Angiografia - Chirurgia naczyniowa
   • Angiografia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Angiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej
   Starachowice, Radomska 70     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Angiografia - Angiologia
   • Angiografia - Chirurgia naczyniowa
   • Angiografia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Angiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Poradnia Hepatologiczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Ginekologiczno Położnicza
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczno Położnicza
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Patologii Szyjki Macicy
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Odwykowa
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Stomatologii Zachowawczej
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Chirurgii Szczękowej
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia Paradontologii
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ortodontyczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Stomatologii Dziecięcej
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Pracownia Stomatologiczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Leczenia Zeza
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Wad Postawy
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Patologii Ciąży
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Konsultacyjna Pediatryczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Chorób Zakaźnych
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
  • Poradnia Gastrologiczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia logopedyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu
   Starachowice, Radomska 70     
   Poradnia chorób naczyniowych mózgu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Hepatologiczna
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia Ginekologiczno Położnicza
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Ginekologiczno Położnicza
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Patologii Szyjki Macicy
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Odwykowa
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Leczenia Bólu
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Stomatologii Zachowawczej
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Chirurgii Szczękowej
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Poradnia Paradontologii
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Ortodontyczna
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia ortodontyczna
    • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Poradnia Stomatologii Dziecięcej
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Pracownia Stomatologiczna
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Medycyny Pracy
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia Leczenia Zeza
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia leczenia zeza
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia Wad Postawy
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Patologii Ciąży
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Konsultacyjna Pediatryczna
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia Chorób Zakaźnych
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia chorób zakaźnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   • Poradnia Gastrologiczna
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia Gastroenterologiczna
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia Logopedyczna
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia logopedyczna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Pulmonologiczna
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia Chorób Naczyniowych Mózgu
    Starachowice, Radomska 70     
    Poradnia chorób naczyniowych mózgu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
 • Zakład Rehabilitacji Jednostka już nie funkcjonuje!

  Starachowice, Radomska 70 (świętokrzyskie / powiat Starachowice)
  • Pracownia Fizykoterapii
   Starachowice, Radomska 70     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Starachowice, Radomska 70     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Starachowice, Radomska 70 (świętokrzyskie / powiat Starachowice)