Bonifraterski Ośrodek Zdrowia

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Leopolda Markiefki 87 (40-211 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 35 76 208

Jednostki - Bonifraterski Ośrodek Zdrowia

 • Bonifraterski Ośrodek Zdrowia

  Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 35 76 208
  Email: szpital@bonifratrzy.katowice.pl
  Witryna: www.bonifratrzy.katowice.pl
  • Poradnia Patologii Noworodka
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Kardiologiczna
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Hipertensjologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia Endoskopii
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Ginekologia onkologiczna
  • Szkoła Rodzenia
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Neonatologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Neonatologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Zdrowie matki i dziecka - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet zabiegowy poradni chirurgii ogólnej
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
  • Poradnia hepatologiczna
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia proktologiczna
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia psychologiczna
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Hipertensjologia
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia Laktacyjna
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Poradnia laktacyjna
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Neonatologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Fizjoterapia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni chirurgii klatki piersiowej
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia klatki piersiowej
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni ginekologiczno-położniczej
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neonatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni otolaryngologicznej
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Punkt szczepień
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Chirurgia ogólna
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
   • Szczepienia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Szczepienia - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Kinezyterapii
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Fizjoterapia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Punkt szczepień
    Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87     
    Punkt szczepień
    • Szczepienia - Chirurgia ogólna
    • Szczepienia - Choroby zakaźne
    • Szczepienia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Szczepienia - Położnictwo i ginekologia
   • Pracownia Kinezyterapii
    Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
    • Oświata i promocja zdrowia - Fizjoterapia