Szpital Zakonu Bonifratrów p. w. Aniołów Stróżów w Katowicach

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Leopolda Markiefki 87 (40-211 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 35 76 208

Jednostki - Szpital Zakonu Bonifratrów p. w....

 • Szpital Zakonu Bonifratrów p. w. Aniołów Stróżów w Katowicach

  Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 35 76 208
  Email: szpital@bonifratrzy.katowice.pl
  Witryna: www.bonifratrzy.katowice.pl
  • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diagnostyki Kardiologicznej
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Geriatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział Noworodkowy
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neonatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Fizjoterapia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Fizjoterapia
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Izba Przyjęć
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rentgenodiagnostyka - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby wewnętrzne
   • Rentgenodiagnostyka - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Rentgenodiagnostyka - Diabetologia
   • Rentgenodiagnostyka - Gastroenterologia
   • USG - Anestezjologia i intensywna terapia
   • USG - Chirurgia ogólna
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Diabetologia
   • USG - Gastroenterologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Diabetologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Szczepienia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
  • Apteka Szpitalna
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Dział Diagnostyki Obrazowej
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Blok Operacyjny
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Centralna Sterylizacja
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Blok Porodowy z Salą cięć cesarskich
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Izba Przyjęć Ginekologiczna
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • USG - Ginekologia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ginekologia onkologiczna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ginekologia onkologiczna
  • Dział Rehabilitacji Ruchowej i Fizjoterapii
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Zakład rehabilitacji leczniczej
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Oddział Gastroenterologiczny
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pododdział Ortopedii dla Dzieci
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Pododdział Diabetologiczny
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Oddział diabetologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Pracownia RTG
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Izba Przyjęć Położnicza
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Pracownia endoskopii
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Pracownia fizykoterapii
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Pracownia kinezyterapii
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87      Telefon: 32 35 76 208  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
  • Laboratorium
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87     
  • Poradnia Geriatryczna
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia onkologiczna
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chemioterapii
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87     
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chorób tropikalnych
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87     
   Poradnia chorób tropikalnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia logopedyczna
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Laboratorium
    Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
    Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Lekarza Rodzinnego
    Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87     
    Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87     
   • Poradnia Geriatryczna
    Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia onkologiczna
    Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia chemioterapii
    Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87     
    Poradnia chemioterapii
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia chorób tropikalnych
    Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87     
    Poradnia chorób tropikalnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia logopedyczna
    Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia chirurgii naczyniowej
    Katowice, ul. Leopolda Markiefki 87     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa