Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Młyńska 5 (33-300 Nowy Sącz)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: M. Nowy Sącz
tel.: 18 44 07 487

Jednostki - Centrum Kardiologii Inwazyjnej,...

 • Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Sączu

  Nowy Sącz, ul. Młyńska 5 (małopolskie / powiat M. Nowy Sącz)
  Telefon: 18 44 07 487
  Email: nowysacz@intercard.net.pl
  Witryna: www.intercard.net.pl
  • Oddział Kardiologii
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 07 487  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego ze stanowiskiem intensywnej terapii
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 07 487  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Radiologii Zabiegowej
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 07 487  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Angiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby wewnętrzne
   • Angiografia - Angiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Angiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia kontroli stymulatorów i kardiowerterów-stymulatorów serca
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 07 487  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Angiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
  • Izba Przyjęć
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 07 487  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Angiologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Dział Farmacji
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 07 487  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia Elektrofizjologii
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 07 487  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Angiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Angiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Hemodynamiki
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 07 487  
   Pracownia hemodynamiki
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Angiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby wewnętrzne
   • Angiografia - Angiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Angiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 07 487  
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Rentgenodiagnostyka - Kardiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Angiologia
   • Rentgenodiagnostyka - Choroby wewnętrzne
   • Angiografia - Angiologia
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Angiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa