Ośrodek Leczenia Ambulatoryjnego

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Młyńska 10 (33-300 Nowy Sącz)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: M. Nowy Sącz
tel.: 18 44 38 877

Jednostki - Ośrodek Leczenia Ambulatoryjnego

 • Zespół Poradni Specjalistycznych

  Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49 (małopolskie / powiat M. Nowy Sącz)
  Telefon: 18 44 38 877
  Email: sns@pro.onet.pl
  Witryna: www.szpitalnowysacz.pl
  • Poradnia Alergologiczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
  • Poradnia Hematologiczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
  • Poradnia Neurologiczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia Reumatologiczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Reumatologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgiczna dla Dzieci
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Oddział Dzienny Psychiatryczny
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Preluksacyjna
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Fizjoterapii Ambulatoryjnej
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 1
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 2
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 3
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 4
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 5
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna paliatywna
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 6
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Punkt Pobrań Materiałów do Badań
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49      Telefon: 18 44 38 877  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Poradnia Gastrologiczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Dermatologiczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Pulmunolog. dla Dorosłych
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Pulmunologiczna dla Dzieci i Młodz. z Gabinetem Alergologicznym
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Okulistyczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Poradnia Urologiczna
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci i Młodzieży
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Leczenia Zeza
   Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Endokrynologiczna
    Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Poradnia Gastrologiczna
    Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia Medycyny Paliatywnej
    Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna paliatywna
   • Poradnia Dermatologiczna
    Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Pulmunolog. dla Dorosłych
    Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia Pulmunologiczna dla Dzieci i Młodz. z Gabinetem Alergologicznym
    Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia Okulistyczna
    Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   • Poradnia Urologiczna
    Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
   • Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci i Młodzieży
    Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49     
    Poradnia chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
   • Poradnia chorób metabolicznych
    Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Leczenia Zeza
    Nowy Sącz, al. Aleje Wolności 49     
    Poradnia leczenia zeza
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
 • Dział Diagnostyki Obrazowej

  Nowy Sącz, ul. Młyńska 5 (małopolskie / powiat M. Nowy Sącz)
  Telefon: 18 44 38 877
  Email: sns@pro.onet.pl
  Witryna: www.szpitalnowysacz.pl
  • Zakład Medycyny Nuklearnej
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Scyntygrafia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Ultrasonografii
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Pracownia Mammografii
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej Nr 1
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej Nr 2
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej Nr 4
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej Nr 3
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej Nr 3
    Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

  Nowy Sącz, ul. Młyńska 5 (małopolskie / powiat M. Nowy Sącz)
  Telefon: 18 443-88-77
  Email: sns@pro.onet.pl
  Witryna: www.szpitalnowysacz.pl
  • Pracownia Histopatologii
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Pracownia histopatologii
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Pracownia Cytologiczna
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Pracownia cytologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Pracownia serologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Mikrobiologii
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Hematologii
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Pracownia Analityki Ogólnej
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Pracownia Chemii Klinicznej
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Pracownia Bakteriologii Ogólnej
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Pracownia Immunoenzymatyczna
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Pracownia Serodiagnostyki Kiły
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Pracownia Zakażeń Szpitalnych
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Pracownia Mykologiczna
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Pracownia Pożywek
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Prątka Gruźlicy
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Hematologii
    Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Pracownia Analityki Ogólnej
    Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Pracownia Chemii Klinicznej
    Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Pracownia Bakteriologii Ogólnej
    Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Pracownia Immunoenzymatyczna
    Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Pracownia Serodiagnostyki Kiły
    Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Pracownia Zakażeń Szpitalnych
    Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Pracownia Mykologiczna
    Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
   • Pracownia Pożywek
    Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Prątka Gruźlicy
    Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego