Ośrodek Leczenia Szpitalnego

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Młyńska 5 (33-300 Nowy Sącz)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: M. Nowy Sącz
tel.: 18 44 38 877

Jednostki - Ośrodek Leczenia Szpitalnego

 • Ośrodek Leczenia Szpitalnego

  Nowy Sącz, ul. Młyńska 5 (małopolskie / powiat M. Nowy Sącz)
  Telefon: 18 44 38 877
  Email: sns@pro.onet.pl
  Witryna: www.szpitalnowysacz.pl
  • Oddział Chorób Wewnetrznych
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Nefrologiczny
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
  • Oddział Neurologiczny
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział Anestezjologii i IT
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chorób Zakaźnych
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby zakaźne
  • Oddział Pediatryczny
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Oddział Neonatologiczny z IT
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział Chirurgiczny dla Dzieci
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Oddział Urologiczny
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Blok Operacyjny
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Apteka Szpitalna
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia Endoskopii
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział Pulmonologii
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Prosektorium
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Oddział Psychiatryczny
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
  • Oddział Internistyczno-Kardioogiczny
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Ambulatorium Ogólne Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Oddział Hematologiczny
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 4438877  
   Oddział hematologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Hematologia
  • Oddział Onkologii Klinicznej
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
  • Oddział Ginekologii Onkologicznej
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Oddział ginekologii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
  • Oddział Chirurgii Onkologicznej
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5      Telefon: 18 44 38 877  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Onkologia kliniczna
  • Oddział Internistyczno-Kardiologiczny
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Stacja Dializ
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
  • Oddział Pulmonologiczny
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
  • Izba Przyjęć
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Dział Diagnostyki Laboratoryjnej
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział Mikrobiologii
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Serologiczna
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Radiodiagnostyki
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Patomorfologii
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
   Pracownie inne
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
  • Oddział Internistyczno-Kardiologiczny
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział dla Przewlekle Chorych
   Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Internistyczno-Kardiologiczny
    Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Stacja Dializ
    Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
    Stacja dializ
    • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Oddział Pulmonologiczny
    Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
    Oddział gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Izba Przyjęć
    Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
    Izba przyjęć szpitala
    • Leczenie stacjonarne
   • Dział Diagnostyki Laboratoryjnej
    Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Dział Mikrobiologii
    Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia Serologiczna
    Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   • Zakład Radiodiagnostyki
    Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zakład Patomorfologii
    Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
    Pracownie inne
    • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
   • Oddział Internistyczno-Kardiologiczny
    Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
   • Oddział dla Przewlekle Chorych
    Nowy Sącz, ul. Młyńska 5     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne