Centrum Medyczne "Swoszowice"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Szybisko 21 (30-698 Kraków)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Kraków-Podgórze
tel.: 12 65 47 111

Jednostki - Centrum Medyczne "Swoszowice"

 • Centrum Medyczne "Swoszowice"

  Kraków, Szybisko 21 (małopolskie / powiat Kraków-Podgórze)
  Telefon: 12 65 47 111
  Email: cmswoszowice@op.pl
  • Poradnia ogólna
   Kraków, Szybisko 21      Telefon: 12 65 47 111  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia dla dzieci
   Kraków, Szybisko 21      Telefon: 12 65 47 111  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Kraków, Szybisko 21      Telefon: 12 65 47 111  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Kraków, Szybisko 21      Telefon: 12 65 47 111  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia medycyny pracy
   Kraków, Szybisko 21      Telefon: 12 65 47 111  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Kraków, Szybisko 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Kraków, Szybisko 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Kraków, Szybisko 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Kraków, Szybisko 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Kraków, Szybisko 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Kraków, Szybisko 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Kraków, Szybisko 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Kraków, Szybisko 21     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Kraków, Szybisko 21     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Kraków, Szybisko 21     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Kraków, Szybisko 21     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Kraków, Szybisko 21     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Kraków, Szybisko 21     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Kraków, Szybisko 21     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Kraków, Szybisko 21     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Kraków, Szybisko 21     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna