Cieszyńska Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Liburnia 2 (43-400 Cieszyn)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Cieszyn
tel.: 33 47 97 010, 47 94 080

Jednostki - Cieszyńska Powiatowa Stacja...

 • Cieszyńska Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

  Cieszyn, ul. Liburnia 2 (śląskie / powiat Cieszyn)
  Telefon: 33 47 97 010, 47 94 080
  Email: psse.cieszyn@pis.gov.pl
  Witryna: http://pssecieszyn.pis.gov.pl/
  • Oddział Nadzoru Sanitarnego
   Cieszyn, ul. Liburnia 2      Telefon: 33 47 97 010, 47 94 080  
   Dział nadzoru sanitarnego
   • Kontrola żywności, higieny i wody pitnej - Zdrowie publiczne
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowia środowiskowe
   • Nadzór i kontrola sanitarna - Zdrowie publiczne
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Sekcja Oświaty Zdrowotnej
   Cieszyn, ul. Liburnia 2      Telefon: 47 97 010, 47 94 080  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna