Elvita Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Altermed Plus

adres: Uniwersytecka 13 (40-007 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 6030424

Jednostki - Elvita NZOZ Altermed Plus

 • Przychodnia

  Katowice, Uniwersytecka 13 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 6030424
  Email: altus@elvita.pl
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • USG - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • USG - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • USG - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia endokrynologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
  • Poradnia alergologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia psychologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia medycyny sportowej
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • USG - Medycyna sportowa
  • Poradnia kardiologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • USG - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • USG - Gastroenterologia
  • Poradnia promocji zdrowia
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia reumatologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia promocji zdrowia
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia hepatologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia lekarza POZ
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Punkt szczepień
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Punkt szczepień
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia promocji zdrowia
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • USG - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • USG - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • USG - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • USG - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • USG - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia lekarza POZ
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia wad postawy
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • USG - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
  • Poradnia alergologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia psychologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia urologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia medycyny sportowej
   • USG - Medycyna sportowa
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia kardiologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia kardiologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia nefrologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • USG - Nefrologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • USG - Gastroenterologia
  • Poradnia promocji zdrowia
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia alergii oddechowych
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia alergii oddechowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia kardiochirurgiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • USG - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia preluksacyjna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia reumatologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • USG - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia wad postawy
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna-konsultacje
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia nefrologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • USG - Nefrologia
  • Poradnia kardiochirurgiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • USG - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia hematologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Katowice, Uniwersytecka 13     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia medycyny pracy
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Poradnia okulistyczna
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia okulistyczna dla dzieci
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • USG - Otorynolaryngologia
   • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
    • USG - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Poradnia neurologiczna
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia neurologiczna dla dzieci
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia chirurgii ogólnej
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • USG - Chirurgia ogólna
   • Poradnia chirurgii naczyniowej
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
    • USG - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia profilaktyki chorób piersi
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • USG - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia lekarza POZ
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • USG - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Poradnia wad postawy
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • USG - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia endokrynologiczna
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • USG - Endokrynologia
   • Poradnia alergologiczna
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia psychologiczna
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia urologiczna
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • USG - Urologia
   • Poradnia medycyny sportowej
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia medycyny sportowej
    • USG - Medycyna sportowa
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia kardiologiczna
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • USG - Kardiologia
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia kardiologiczna
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • USG - Kardiologia
   • Poradnia stomatologiczna
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Poradnia neurochirurgiczna
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia neurochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Poradnia nefrologiczna
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
    • USG - Nefrologia
   • Poradnia diabetologiczna
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
    • USG - Gastroenterologia
   • Poradnia promocji zdrowia
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Poradnia alergii oddechowych
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia alergii oddechowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia kardiochirurgiczna
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia kardiochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Poradnia chirurgii dziecięcej
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
    • USG - Chirurgia dziecięca
   • Poradnia preluksacyjna
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia reumatologiczna
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia reumatologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia neurologiczna dla dzieci
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Poradnia chirurgii naczyniowej
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
    • USG - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia wad postawy
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia urologiczna-konsultacje
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • USG - Urologia
   • Poradnia neurochirurgiczna
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia neurochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Poradnia nefrologiczna
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
    • USG - Nefrologia
   • Poradnia kardiochirurgiczna
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia kardiochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
    • USG - Chirurgia dziecięca
   • Poradnia hematologiczna
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia hepatologiczna
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Katowice, Uniwersytecka 13     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna