Fundacja SYNAPSIS Ośrodek dla dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi podmiot leczniczy

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Ondraszka 3 (02-085 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Ochota
tel.: 022 825-87-42

Jednostki - Fundacja SYNAPSIS Ośrodek dla dzieci...

 • Fundacja SYNAPSIS Ośrodek dla dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi podmiot leczniczy

  Warszawa, Ondraszka 3 (mazowieckie / powiat Ochota)
  Telefon: 022 825-87-42
  Email: fundacja@synapsis.waw.pl
  Witryna: www.synapsis.org.pl
  • Poradnia autyzmu dla dzieci
   Warszawa, Ondraszka 3      Telefon: 022 825-87-42  
   Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia (w zakresie działania zakładu)
   Warszawa, Ondraszka 3      Telefon: 022 825-87-42  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   Warszawa, Ondraszka 3      Telefon: 022 825-87-42  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Psychiatria
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Psychiatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia autyzmu dla dzieci
   Warszawa, Ondraszka 3      Telefon: 512345210  
   Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Psychiatria
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Warszawa, Ondraszka 3     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział dzienny psychiatryczny
   Warszawa, Ondraszka 3     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Ośrodek rehabilitacji dziennej
    Warszawa, Ondraszka 3     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział dzienny psychiatryczny
    Warszawa, Ondraszka 3     
    Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Fundacja SYNAPSIS Ośrodek dla dzieci i osób dorosłych z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi podmiot leczniczy- filia w Wilczej Górze

  Lesznowola, Jasna 36A (mazowieckie / powiat Lesznowola)
  Telefon: 022 7362800
  Email: biuro@rzeczyrozne.pl
  Witryna: www.synapsis.org.pl
  • Poradnia dla dorosłych osób z autyzmem
   Lesznowola, Jasna 36A      Telefon: 22 736 28 00  
   Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Psychiatria
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Psychiatria