Lecznictwo Szpitalne

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Słoneczna 1 (08-200 Łosice)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Łosice miasto
tel.: 83 357-32-31

Jednostki - Lecznictwo Szpitalne

 • Szpital Powiatowy w Łosicach

  Łosice, Słoneczna 1 (mazowieckie / powiat Łosice miasto)
  Telefon: 83 357-32-31
  Email: spzozlosice@pro.onet.pl
  • Oddział chorób wewnętrznych
   Łosice, Słoneczna 1     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział pediatryczny
   Łosice, Słoneczna 1     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział chirurgiczny ogólny
   Łosice, Słoneczna 1     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Dział anestezjologii i intensywnej terapii (z blokiem operacyjnym)
   Łosice, Słoneczna 1     
   Blok operacyjny
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Izba przyjęć szpitala
   Łosice, Słoneczna 1     
   Izba przyjęć szpitala
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Dzienna pomoc lekarska
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Apteka zakładowa
   Łosice, Słoneczna 1     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Punkt Sterylizacji
   Łosice, Słoneczna 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Prosektorium
   Łosice, Słoneczna 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Zakład opiekuńczo-leczniczy
   Łosice, Słoneczna 1     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Oddział rehabilitacyjny
   Łosice, Słoneczna 1     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Łosice, Słoneczna 1     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział ginekologiczno- położniczy
   Łosice, Słoneczna 1     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział neonatologiczny
   Łosice, Słoneczna 1     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Pododdział patologii ciąży
   Łosice, Słoneczna 1     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział ginekologiczno- położniczy
    Łosice, Słoneczna 1     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział neonatologiczny
    Łosice, Słoneczna 1     
    Oddział neonatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Pododdział patologii ciąży
    Łosice, Słoneczna 1     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia