Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: Słoneczna 1 (08-200 Łosice)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Łosice miasto
tel.: 83 357-32-31