Lecznictwo Ambulatoryjne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Słoneczna 1 (08-200 Łosice)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Łosice miasto
tel.: 83 357-32-31

Jednostki - Lecznictwo Ambulatoryjne

 • Przychodnia Specjalistyczna

  Łosice, Słoneczna 1 (mazowieckie / powiat Łosice miasto)
  Telefon: 83 357-32-31
  Email: spzozlosice@pro.onet.pl
  • Poradnia okulistyczna
   Łosice, Słoneczna 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Łosice, Słoneczna 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Łosice, Słoneczna 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia neurologiczna
   Łosice, Słoneczna 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Łosice, Słoneczna 1     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Łosice, Słoneczna 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Łosice, Słoneczna 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno -położnicza
   Łosice, Słoneczna 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Łosice, Słoneczna 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Łosice, Słoneczna 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia urologiczna
   Łosice, Słoneczna 1     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia neonatologiczna
   Łosice, Słoneczna 1     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Łosice, Słoneczna 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Łosice, Słoneczna 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia promocji zdrowia (w zakresie działania zakładu)
   Łosice, Słoneczna 1     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Pracownia fizjoterapii
   Łosice, Słoneczna 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ortopedyczno-urazowa
   Łosice, Słoneczna 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia pulmonologiczna
   Łosice, Słoneczna 1     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Łosice, Słoneczna 1      Telefon: 83 357-32-31  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Łosice, Słoneczna 1      Telefon: 83 357-32-31  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łosice, Słoneczna 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Szkoła rodzenia
   Łosice, Słoneczna 1     
   Szkoła rodzenia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG)
   Łosice, Słoneczna 1     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia geriatryczna
   Łosice, Słoneczna 1     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Gabinet pielęgniarki opieki długoterminowej
   Łosice, Słoneczna 1     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Szkoła rodzenia
    Łosice, Słoneczna 1     
    Szkoła rodzenia
    • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG)
    Łosice, Słoneczna 1     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia geriatryczna
    Łosice, Słoneczna 1     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Gabinet pielęgniarki opieki długoterminowej
    Łosice, Słoneczna 1     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
 • Przychodnia Lecznictwa Podstawowego "ZDROWIE"

  Łosice, Słoneczna 1 (mazowieckie / powiat Łosice miasto)
  Telefon: 83 357-32-31
  Email: spzozlosice@pro.onet.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Łosice, Słoneczna 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Łosice, Słoneczna 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza POZ dla dzieci
   Łosice, Słoneczna 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Łosice, Słoneczna 1     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Łosice, Słoneczna 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet ) lekarza POZ - nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska
   Łosice, Słoneczna 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet ) pielęgniarki POZ - nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska
   Łosice, Słoneczna 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Transport chorych
   Łosice, Słoneczna 1     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Łosice, Słoneczna 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
 • Dział Diagnostyczny

  Łosice, Słoneczna 1 (mazowieckie / powiat Łosice miasto)
  Telefon: 83 357-32-31
  Email: spzozlosice@pro.onet.pl
  • Pracownia analityczna
   Łosice, Słoneczna 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (RTG)
   Łosice, Słoneczna 1     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (USG)
   Łosice, Słoneczna 1     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii
   Łosice, Słoneczna 1     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Laboratorium bakteriologiczne
   Łosice, Słoneczna 1     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia mammografii
   Łosice, Słoneczna 1     
   Pracownia mammografii
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia serologiczna
   Łosice, Słoneczna 1     
   Pracownia serologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Łosice, Słoneczna 1     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Dział Ratownictwa Medycznego

  Łosice, Słoneczna 1 (mazowieckie / powiat Łosice miasto)
  Telefon: 83 357-32-31
  Email: spzozlosice@pro.onet.pl
  • Zespół Nocnej Wyjazdowej Pomocy Lekarskiej i Pielęgniarskiej
   Łosice, Słoneczna 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego
   Łosice, Słoneczna 1     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego
   Łosice, Słoneczna 1     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego
    Łosice, Słoneczna 1     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego
    Łosice, Słoneczna 1     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa