Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Jana Kilińskiego 16 (87-800 Włocławek)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Włocławek
tel.: 542311033

Jednostki - Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej...

 • Przychodnia Nr 1

  Włocławek, Kilińskiego 16 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  Telefon: 542311062
  Email: sekretariat@mzoz.pl
  Witryna: www.mzoz.pl
  • Poradnia Ogólna POZ
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542311062  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dziecięca POZ
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542311101  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542311062  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt Szczepień
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542311101  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet Zabiegowy (Dziecięcy)
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542311101  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Gabinet Zabiegowy
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542311062  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia nr 1 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Zespołu Szkół Chemicznych
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 544125430  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 1 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Zespołu Szkół Technicznych
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542322974  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 1 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542322955  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 1 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej III Liceum Ogólnokształcącego
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542322965  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 1 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Prywatnej Szkoły Sztuk Pięknych (SP, G, Liceum)
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 054 231-10-62  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 1 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 3
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542325835  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 1 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Zespołu Szkół nr 8 (Przedszkole nr7, SP,Gimnazjum)
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542371651  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 1 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 10
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542315371  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 1 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Gimnazjum nr 9
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542326833  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 1 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Zespołu Szkół Katolickich (Publiczne LO, Publiczne Gimnazjum)
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542324942  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 1 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Szkoły Mistrzostwa Sportowego
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542311442  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Transport Sanitarny
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542311139  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia nr 1 Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej Zespołu Szkół Akademickich WSHE (G; LO)
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 54660712680  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia Ogólna POZ
   Włocławek, Kilińskiego 16     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dziecięca POZ
   Włocławek, Kilińskiego 16     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Włocławek, Kilińskiego 16     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia nr 1 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Oświatowo-Konsultacyjnego "Profesor"
   Włocławek, Kilińskiego 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 1 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Gimnazjum nr 6
   Włocławek, Kilińskiego 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • Przychodnia nr 1 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Liceum Ogólnokształcącego "Lider"
   Włocławek, Kilińskiego 16     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Ogólna POZ
    Włocławek, Kilińskiego 16     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Dziecięca POZ
    Włocławek, Kilińskiego 16     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
    Włocławek, Kilińskiego 16     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Przychodnia nr 1 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Oświatowo-Konsultacyjnego "Profesor"
    Włocławek, Kilińskiego 16     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Przychodnia nr 1 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Gimnazjum nr 6
    Włocławek, Kilińskiego 16     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Przychodnia nr 1 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Liceum Ogólnokształcącego "Lider"
    Włocławek, Kilińskiego 16     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Przychodnia Nr 2

  Włocławek, Wieniecka 34a (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  Telefon: 542314572
  Email: sekretariat@mzoz.pl
  Witryna: www.mzoz.pl
  • Poradnia Ogólna POZ
   Włocławek, Wieniecka 34a      Telefon: 542314572  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dziecięca POZ
   Włocławek, Wieniecka 34a      Telefon: 542314574  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Punkt Szczepień
   Włocławek, Wieniecka 34a      Telefon: 542314574  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Włocławek, Wieniecka 34a      Telefon: 542314574  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Włocławek, Wieniecka 34a      Telefon: 542314574  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Przychodnia nr 2 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Zespołu Szkół Elektrycznych
   Włocławek, Wieniecka 34a      Telefon: 542361949  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 2 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Zespołu Szkół nr 5 (V LO, Gimnazjum nr 10)
   Włocławek, Wieniecka 34a      Telefon: 542362919  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 2 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej II Liceum Ogólnokształcącego
   Włocławek, Wieniecka 34a      Telefon: 542360223  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 2 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Prywatnej Szkoły Zespołu Edukacji "Wiedza" (Prywatne: SP, Gimnazjum)
   Włocławek, Wieniecka 34a      Telefon: 542360223  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 2 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 18
   Włocławek, Wieniecka 34a      Telefon: 542364715  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 2 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 (SP nr 5 - Integracyjne,Gimnazjum nr 5 - Integracyjne)
   Włocławek, Wieniecka 34a      Telefon: 542360915  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Włocławek, Wieniecka 34a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
    Włocławek, Wieniecka 34a     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Nr 3

  Włocławek, Olszowa 9 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  Telefon: 542311156
  Email: sekretariat@mzoz.pl
  Witryna: www.mzoz.pl
  • Poradnia Ogólna POZ
   Włocławek, Olszowa 9      Telefon: 542311156  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dziecięca POZ
   Włocławek, Olszowa 9      Telefon: 542311126  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Włocławek, Olszowa 9      Telefon: 542311156  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt Szczepień
   Włocławek, Olszowa 9      Telefon: 542311126  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet Zabiegowy
   Włocławek, Olszowa 9      Telefon: 542311126  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Przychodnia nr 3 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Zespołu Szkół Budowlanych
   Włocławek, Olszowa 9      Telefon: 542323204  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 3 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Zespołu Szkół Ekonomicznych
   Włocławek, Olszowa 9      Telefon: 542325852  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 3 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Zespołu Szkół Nr 3
   Włocławek, Olszowa 9      Telefon: 544121041  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 3 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 14
   Włocławek, Olszowa 9      Telefon: 544122040  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 3 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Zespołu Szkół Włocławskiego Stowarzyszenia Oświatowego "COGITO" (Gimnazjum, Szkoła zawodowa)
   Włocławek, Olszowa 9      Telefon: 542324389  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Przychodnia Nr 4

  Włocławek, Chłodna 24 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  Telefon: 542346817
  Email: sekretariat@mzoz.pl
  Witryna: www.mzoz.pl
  • Poradnia Ogólna POZ
   Włocławek, Chłodna 24      Telefon: 542346817  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dziecięca POZ
   Włocławek, Chłodna 24      Telefon: 054 234-68-17  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Punkt Szczepień
   Włocławek, Chłodna 24      Telefon: 542340138  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet Zabiegowy
   Włocławek, Chłodna 24      Telefon: 542346817  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Włocławek, Chłodna 24      Telefon: 542346817  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Przychodnia nr 4 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Zespołu Szkół nr 7 (SP 7; G 1)
   Włocławek, Chłodna 24      Telefon: 542341421  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 4 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 12
   Włocławek, Chłodna 24      Telefon: 542341590  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 4 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 23
   Włocławek, Chłodna 24      Telefon: 542343499  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 4 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Zespołu Szkół Muzycznych, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia
   Włocławek, Chłodna 24      Telefon: 542341590  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 4 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Gimnazjum nr 4
   Włocławek, Chłodna 24      Telefon: 542343499  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Włocławek, Chłodna 24     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia nr 4 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Gimnazjum nr 1
   Włocławek, Chłodna 24     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
    Włocławek, Chłodna 24     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Przychodnia nr 4 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Gimnazjum nr 1
    Włocławek, Chłodna 24     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
 • Przychodnia Nr 5

  Włocławek, Żytnia 55 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  Telefon: 542338293
  Email: sekretariat@mzoz.pl
  Witryna: www.mzoz.pl
  • Poradnia Ogólna POZ
   Włocławek, Żytnia 55      Telefon: 542338293  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dziecięca POZ
   Włocławek, Żytnia 55      Telefon: 054 233-82-93  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Punkt Szczepień
   Włocławek, Żytnia 55      Telefon: 542332466  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet Zabiegowy
   Włocławek, Żytnia 55      Telefon: 542338293  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Włocławek, Żytnia 55      Telefon: 542338293  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Przychodnia nr 5 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Zespołu Szkół Samochodowych
   Włocławek, Żytnia 55      Telefon: 542325813  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 5 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2
   Włocławek, Żytnia 55      Telefon: 542338163  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 5 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Zespołu Szkół nr 11 - Szkoły Podstawowej nr 11
   Włocławek, Żytnia 55      Telefon: 542331233  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 5 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Gimnazjum nr 2
   Włocławek, Żytnia 55      Telefon: 542338163  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 5 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Zespołu Szkół nr 11 - Gimnazjum nr 11
   Włocławek, Żytnia 55      Telefon: 542331233  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 5 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Gimnazjum nr 14
   Włocławek, Żytnia 55      Telefon: 542331644  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Włocławek, Żytnia 55     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ogólna POZ
   Włocławek, Żytnia 55     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dziecięca POZ
   Włocławek, Żytnia 55     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Włocławek, Żytnia 55     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Przychodnia nr 5 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego
   Włocławek, Żytnia 55     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
    Włocławek, Żytnia 55     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Ogólna POZ
    Włocławek, Żytnia 55     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Dziecięca POZ
    Włocławek, Żytnia 55     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
    Włocławek, Żytnia 55     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Przychodnia nr 5 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego
    Włocławek, Żytnia 55     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Przychodnia Nr 6

  Włocławek, Kaliska 104a (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  Telefon: 542349780
  Email: sekretariat@mzoz.pl
  Witryna: www.mzoz.pl
  • Poradnia Ogólna POZ
   Włocławek, Kaliska 104a      Telefon: 542349750  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dziecięca POZ
   Włocławek, Kaliska 104a      Telefon: 542349750  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Punkt Szczepień
   Włocławek, Kaliska 104a      Telefon: 542349780  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet Zabiegowy
   Włocławek, Kaliska 104a      Telefon: 542349780  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Gabinet Położnej Środowiskowej - Rodzinnej
   Włocławek, Kaliska 104a      Telefon: 542349780  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo rodzinne
  • Przychodnia nr 6 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Szkoły Podstawowej nr 20
   Włocławek, Kaliska 104a      Telefon: 542349833  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 6 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Zespołu Szkół nr 4 (IV LO, Gimnazjum nr 7)
   Włocławek, Kaliska 104a      Telefon: 542348715  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Włocławek, Kaliska 104a      Telefon: 542371461  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Włocławek, Kaliska 104a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Środowiskowej - Rodzinnej
   Włocławek, Kaliska 104a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
    Włocławek, Kaliska 104a     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet Położnej Środowiskowej - Rodzinnej
    Włocławek, Kaliska 104a     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Nr 7

  Włocławek, Kościelna 2a (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  Telefon: 542355011
  Email: sekretariat@mzoz.pl
  Witryna: www.mzoz.pl
  • Poradnia Ogólna POZ
   Włocławek, Kościelna 2a      Telefon: 542355011  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dziecięca POZ
   Włocławek, Kościelna 2a      Telefon: 542355219  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Punkt Szczepień
   Włocławek, Kościelna 2a      Telefon: 542355219  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet Zabiegowy
   Włocławek, Kościelna 2a      Telefon: 542355011  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Włocławek, Kościelna 2a      Telefon: 542355011  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Przychodnia nr 7 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Zespołu Szkół nr 10 (SP 19; G 12)
   Włocławek, Kościelna 2a      Telefon: 542355229  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Przychodnia nr 7 Gabinet Pielęgniarki Szkolnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich
   Włocławek, Kościelna 2a      Telefon: 542326951  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Włocławek, Kościelna 2a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Środowiskowej - Rodzinnej
   Włocławek, Kościelna 2a     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
    Włocławek, Kościelna 2a     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet Położnej Środowiskowej - Rodzinnej
    Włocławek, Kościelna 2a     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Dział Fizjoterapii

  Włocławek, Mickiewicza 3 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  Telefon: 542311159
  Email: sekretariat@mzoz.pl
  Witryna: www.mzoz.pl
  • Pracownia Fizjoterapii
   Włocławek, Mickiewicza 3      Telefon: 542311159  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pracownia Fizykoterapii
   Włocławek, Mickiewicza 3     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii i Masażu Suchego
   Włocławek, Mickiewicza 3     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizykoterapii i Hydroterapii
   Włocławek, Mickiewicza 3     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Kinezyterapii i Masażu Leczniczego
   Włocławek, Mickiewicza 3     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Zespół Rehabilitacji Domowej
   Włocławek, Mickiewicza 3     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia Fizykoterapii
    Włocławek, Mickiewicza 3     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Kinezyterapii i Masażu Suchego
    Włocławek, Mickiewicza 3     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Fizykoterapii i Hydroterapii
    Włocławek, Mickiewicza 3     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Pracownia Kinezyterapii i Masażu Leczniczego
    Włocławek, Mickiewicza 3     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Zespół Rehabilitacji Domowej
    Włocławek, Mickiewicza 3     
    Zespół rehabilitacji domowej
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Włocławek, Kilińskiego 16 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  • Pracownia Chemii Klinicznej
   Włocławek, Kilińskiego 16     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Analityki Ogólnej
   Włocławek, Kilińskiego 16     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Hematologii
   Włocławek, Kilińskiego 16     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownie Diagnostyki Laboratoryjnej
   Włocławek, Kilińskiego 16     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt Pobrań Materiałów do Badań
   Włocławek, Kilińskiego 16     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Dział Rentgenodiagnostyki

  Włocławek, Kilińskiego 16 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  Telefon: 542311062
  Email: sekretariat@mzoz.pl
  Witryna: www.mzoz.pl
  • Pracownia Radiologii Ogólnej
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 054 231-10-62  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542311125  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Mammografii
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 054 231-11-25  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Pracownia Protetyki Stomatologicznej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Włocławek, Kilińskiego 16 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
 • Poradnie dla Kobiet Jednostka już nie funkcjonuje!

  Włocławek, Kilińskiego 16 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  • Poradnia Ginekologiczna
   Włocławek, Kilińskiego 16     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Włocławek, Kilińskiego 16     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Pracownia Cytologiczna z Poradnią Ginekologiczno - Położniczą Jednostka już nie funkcjonuje!

  Włocławek, Kilińskiego 16 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  • Pracownia Cytologiczna
   Włocławek, Kilińskiego 16     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Poradnie Stomatologiczne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Włocławek, Kilińskiego 16 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
 • Poradnia Terapii Uzależnień Jednostka już nie funkcjonuje!

  Włocławek, Kaliska 104a (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  • Poradnia Antynikotynowa
   Włocławek, Kaliska 104a     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Terapii Uzaleznienia i Współuzależnienia od Alkoholu
   Włocławek, Kaliska 104a     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
   Włocławek, Kaliska 104a     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
   Włocławek, Kaliska 104a     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Młodzieży
   Włocławek, Kaliska 104a     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Psychoterapii
   Włocławek, Kaliska 104a     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Włocławek, Kaliska 104a     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Poradnia Rehabilitacyjna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Włocławek, Mickiewicza 3 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
 • Poradnia Reumatologiczna Jednostka już nie funkcjonuje!

  Włocławek, Kilińskiego 16 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  • Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci
   Włocławek, Kilińskiego 16     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
 • Ambulatorium Dyżurne

  Włocławek, Kilińskiego 16 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  Telefon: 542311062
  Email: sekretariat@mzoz.pl
  Witryna: www.mzoz.pl
  • Poradnia Lekarza POZ (ogólna) Ambulatorium
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542311062  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ (dziecięca) Ambulatorium
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542311062  
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy Ambulatorium Dyżurne
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542311062  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Ambulatorium Dyżurne
   Włocławek, Kilińskiego 16     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Ambulatorium Dyżurne
    Włocławek, Kilińskiego 16     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
 • Dział Protetyczno - Stomatologiczny Jednostka już nie funkcjonuje!

  Włocławek, Kilińskiego 16 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  • Pracownia Protetyki Stomatologicznej
   Włocławek, Kilińskiego 16     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
 • Przychodnia Nr 8 Praktyka Lekarza Rodzinnego

  Włocławek, Grodzka 2i (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  Telefon: 542371461
  Email: sekretariat@mzoz.pl
  Witryna: www.mzoz.pl
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Włocławek, Grodzka 2i      Telefon: 542371461  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Włocławek, Grodzka 2i      Telefon: 542371461  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet Zabiegowy
   Włocławek, Grodzka 2i      Telefon: 542371461  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Włocławek, Grodzka 2i      Telefon: 542371461  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
 • Przychodnia Nr 9 Praktyka Lekarza Rodzinnego

  Włocławek, Płocka 127 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  Telefon: 542339525
  Email: sekretariat@mzoz.pl
  Witryna: www.mzoz.pl
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Włocławek, Płocka 127      Telefon: 542339525  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Włocławek, Płocka 127      Telefon: 542339525  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet Zabiegowy
   Włocławek, Płocka 127      Telefon: 542339525  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Włocławek, Płocka 127      Telefon: 542339525  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
 • Poradnie Specjalistyczne

  Włocławek, Kilińskiego 16 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  Telefon: 542311033
  Email: sekretariat@mzoz.pl
  Witryna: www.mzoz.pl
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542323259  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542325023  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Stomatologiczna
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542371461  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542311159  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Reumatologiczna
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542311062  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Pracownia USG w ginekologii i położnictwie
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542323259  
   Pracownia USG
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Pogotowie Stomatologiczne
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542311062  
   Ambulatorium stomatologiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542303515  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542310487  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542310487  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia Stomatologiczna
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542346960  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Stomatologiczna
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542349833  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Neurologiczna
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542311062  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 544118110  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Reumatologiczna
   Włocławek, Kilińskiego 16      Telefon: 542349780  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Włocławek, Kilińskiego 16     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Medycyny Pracy
    Włocławek, Kilińskiego 16     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej - ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

  Włocławek, Żeromskiego 28a (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  Telefon: 544133912
  Email: zeromskiego@mzoz.pl
  Witryna: www.mzoz.pl
  • Pracownia Fizjoterapii
   Włocławek, Żeromskiego 28a      Telefon: 544118110  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia Masażu Leczniczego
   Włocławek, Żeromskiego 28a     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Masażu Leczniczego
    Włocławek, Żeromskiego 28a     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
 • Ambulatorium Dyżurne

  Włocławek, ul. Grodzka 2i (kujawsko-pomorskie / powiat M. Włocławek)
  Telefon: 542371461
  Email: sekretariat@mzoz.pl
  Witryna: www.mzoz.pl
  • Poradnia Lekarza POZ (ogólna) Ambulatorium Dyżurne
   Włocławek, ul. Grodzka 2i      Telefon: 542371461  
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ (dziecięca) Ambulatorium Dyżurne
   Włocławek, ul. Grodzka 2i      Telefon: 542371461  
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
  • Gabinet Zabiegowy Ambulatorium Dyżurne
   Włocławek, ul. Grodzka 2i      Telefon: 542371461  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pielęgniarstwo rodzinne