Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ARES" Bożena i Adam Kostrzewscy s.c.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Obywatelska 102/104 (94-104 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Polesie
tel.: 42 687 11 42

Jednostki - NZOZ "ARES" Bożena i Adam...

 • Przychodnia

  Łódź, ul. Obywatelska 102/104 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  Telefon: 42 687 11 42
  Email: biuro@ares.net.pl
  Witryna: www.nzozares.pl
  • Poradnia POZ (badania wstępne, okresowe, profilaktyczne)
   Łódź, ul. Obywatelska 102/104      Telefon: 42 687 11 42  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia laryngologiczna (porady, konsultacje)
   Łódź, ul. Obywatelska 102/104      Telefon: 42 687 11 42  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna (porady, konsultacje)
   Łódź, ul. Obywatelska 102/104      Telefon: 42 687 11 42  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna (porady, konsultacje)
   Łódź, ul. Obywatelska 102/104      Telefon: 42 687 11 42  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Łódź, ul. Obywatelska 102/104      Telefon: 42 687 11 42  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ortopedyczna (porady i konsultacje)
   Łódź, ul. Obywatelska 102/104      Telefon: 42 687 11 42  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia kardiologiczna (porady i konsultacje)
   Łódź, ul. Obywatelska 102/104      Telefon: 42 687 11 42  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Łódź, ul. Obywatelska 102/104      Telefon: 42 687 11 42  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pracownia masażu leczniczego
   Łódź, ul. Obywatelska 102/104      Telefon: 42 687 11 42  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Łódź, ul. Obywatelska 102/104      Telefon: 42 687 11 42  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia światłolecznictwa
   Łódź, ul. Obywatelska 102/104      Telefon: 42 687 11 42  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt szczepień
   Łódź, ul. Obywatelska 102/104      Telefon: 42 687 11 42  
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Łódź, ul. Obywatelska 102/104      Telefon: 42 687 11 42  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Inne - Okulistyka
   • Inne - Otorynolaryngologia
   • Inne - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu