Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DIAMED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Retkińska 104a (94-004 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Polesie
tel.: 42 2587080

Jednostki - NZOZ "DIAMED"

 • Przychodnia

  Łódź, ul. Retkińska 104a (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  Telefon: 42 2587080
  Email: nzozdiamed@interia.pl
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Łódź, ul. Retkińska 104a      Telefon: 42 2587080  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Środki wspomagania słuchu - Otorynolaryngologia
   • Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Otolaryngologii Dziecięcej
   Łódź, ul. Retkińska 104a      Telefon: 42 2587080  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Łódź, ul. Retkińska 104a      Telefon: 42 2587080  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Szczepienia - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Szczepienia - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Diabetologiczna
   Łódź, ul. Retkińska 104a     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Łódź, ul. Retkińska 104a     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Łódź, ul. Retkińska 104a     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Diabetologiczna
    Łódź, ul. Retkińska 104a     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   • Poradnia Nefrologiczna
    Łódź, ul. Retkińska 104a     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
   • Poradnia Neurologiczna
    Łódź, ul. Retkińska 104a     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia