Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " ATOS" Spółka z o.o

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Widzewska 14 (92-229 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Widzew
tel.: 42 6775727

Jednostki - NZOZ " ATOS" Spółka z o.o

 • przychodnia

  Łódź, Widzewska 14 (łódzkie / powiat Łódź-Widzew)
  Telefon: 42 6775727
  Email: atos@atosnzoz.com.pl
  • gabinet medycyny pracy
   Łódź, Widzewska 14     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • gabinet pielęgniarki
   Łódź, Widzewska 14     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diagnostyka laboratoryjna
  • gabinet EKG
   Łódź, Widzewska 14     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • gabinet rehabilitacyjny
   Łódź, Widzewska 14     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet kardiologiczny- konsultacje
   Łódź, Widzewska 14     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • gabinet neurologiczny- konsultacje
   Łódź, Widzewska 14     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • gabinet laryngologiczny- konsultacje
   Łódź, Widzewska 14     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • gabinet okulistyczny- konsultacje
   Łódź, Widzewska 14     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • gabinet ortopedyczny- konsultacje
   Łódź, Widzewska 14     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • gabinet urologiczny- konsultacje
   Łódź, Widzewska 14     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • gabinet zabiegowy
   Łódź, Widzewska 14     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Kardiologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Choroby wewnętrzne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • gabinet internistyczny- konsultacje
   Łódź, Widzewska 14     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • gabinet konsultacyjny
   Łódź, Widzewska 14     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • laboratorium analityki medycznej
   Łódź, Widzewska 14     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • gabinet konsultacyjny
    Łódź, Widzewska 14     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • laboratorium analityki medycznej
    Łódź, Widzewska 14     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • przychodnia

  Łódź, Widzewska 14 B (łódzkie / powiat Łódź-Widzew)
  Telefon: 42 6775727
  Email: atos@atosnzoz.com.pl
  • gabinet rehabilitacyjny z fizjoterapią
   Łódź, Widzewska 14 B     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Łódź, Widzewska 14 B     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • pracownia diagnostyki laboratoryjnej
    Łódź, Widzewska 14 B     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna