Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny i Rehabilitacji "Medar"

adres: Rękodzielnicza 16 (54-135 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Fabryczna
tel.: 071 78 09 900

Jednostki - NZOZ Centrum Medycyny i Rehabilitacji...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny i Rehabilitacji "Medar"

  Wrocław, Rękodzielnicza 16 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Fabryczna)
  Telefon: 071 78-09-900
  Email: medar@medar.com.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ dla Dzieci
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia internistyczna
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgiczna
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ortopedyczna
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia neurologiczna
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia medycyny pracy
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia angiologiczna
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia dermatologiczna
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia alergologiczna
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia diabetologiczna
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia urologiczna
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia foniatryczna
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia leczenia jaskry
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia kardiologiczna
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet zabiegowy (diagnostyczno - zabiegowy)
   Wrocław, Rękodzielnicza 16     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna