Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVO-MED Centrum Medyczne Pielęgniarstwa

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kościerska 9 (89-604 Chojnice)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: Chojnice
tel.: 52 525-63-42

Jednostki - NZOZ NOVO-MED Centrum Medyczne...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej NOVO-MED Centrum Medyczne Pielęgniarstwa

  Chojnice, Kościerska 9 (pomorskie / powiat Chojnice)
  Telefon: 52 525-63-42
  Email: novomed.chojnice@gmail.com
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Chojnice, Kościerska 9      Telefon: 52 525 63 42  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Chojnice, Kościerska 9      Telefon: 52 525 63 42  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Chojnice, Kościerska 9      Telefon: 52 525 63 42  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
  • Dział oświaty i promocji zdrowia
   Chojnice, Kościerska 9      Telefon: 52 525 63 42  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne