Centrum Medyczne Salus

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kościerska 9 (89-604 Chojnice)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: Chojnice
tel.: 52 397-39-91

Jednostki - Centrum Medyczne Salus

 • Centrum Medyczne Salus

  Chojnice, Kościerska 9 (pomorskie / powiat Chojnice)
  Telefon: 52 397-39-91
  Email: biuro@cmsalus.pl
  • Poradnia medycyny pracy
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia logopedyczna
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Chojnice, Kościerska 9     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia alergologiczna
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergologiczna dziecięca
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia pediatryczna
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia neurologiczna
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia kardiologiczna
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyczna
   Chojnice, Kościerska 9     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Zdrowie publiczne
  • Poradniachorób płuc dziecięca
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia dermatologiczna
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia foniatryczna
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chorób płuc
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia antynikotynowa
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od sybstancji psychoaktywnych
   Chojnice, Kościerska 9     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   Chojnice, Kościerska 9     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Chojnice, Kościerska 9     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia psychogeriatryczna
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia psychosomatyczna
   Chojnice, Kościerska 9     
   Poradnia psychosomatyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Pracownia USG
   Chojnice, Kościerska 9     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia alergologiczna
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergologiczna dziecięca
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia otorynolaryngologiczna
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia diabetologiczna
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia pediatryczna
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia neurologiczna
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia okulistyczna
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia kardiologiczna
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pracownia diagnostyczna
    Chojnice, Kościerska 9     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Diagnostyka obrazowa - Zdrowie publiczne
   • Poradniachorób płuc dziecięca
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia dermatologiczna
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia foniatryczna
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia foniatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia chorób metabolicznych
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia chorób płuc
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia antynikotynowa
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia antynikotynowa
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia leczenia uzależnień
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychologiczna
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oddział dzienny terapii uzależnienia od sybstancji psychoaktywnych
    Chojnice, Kościerska 9     
    Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
    Chojnice, Kościerska 9     
    Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    Chojnice, Kościerska 9     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Poradnia psychogeriatryczna
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia psychogeriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Poradnia psychosomatyczna
    Chojnice, Kościerska 9     
    Poradnia psychosomatyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pracownia USG
    Chojnice, Kościerska 9     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa