Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICA" s.c.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Warszawska 30 (59-900 Zgorzelec)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Zgorzelec
tel.: 075 77-57-210

Jednostki - NZOZ "MEDICA" s.c.

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICA" s.c

  Zgorzelec, Warszawska 30 (dolnośląskie / powiat Zgorzelec)
  Telefon: 75 775-72-10
  Email: medica@onet.pl
  • Poradnia lekarza POZ (poradnia internistyczna)
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 77 57 211  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet lekarza rodzinnego
   Zgorzelec, Warszawska 30     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Zgorzelec, Warszawska 30     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Zgorzelec, Warszawska 30     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Punkt szczepień
   Zgorzelec, Warszawska 30     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Zgorzelec, Warszawska 30     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe
   • Pozostałe usługi pomocnicze