Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESKULAP" s.c.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Broniewskiego 27a (59-900 Zgorzelec)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Zgorzelec
tel.: 75/7752309,75/7756415

Jednostki - NZOZ "ESKULAP" s.c.

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESKULAP" s.c.

  Zgorzelec, Broniewskiego 27a (dolnośląskie / powiat Zgorzelec)
  Telefon: 75/7756415;75/7752309
  Email: eskulap7@wp.pl
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Zgorzelec, Broniewskiego 27a      Telefon: 75/7756415;75/7752309  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Zgorzelec, Broniewskiego 27a     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Zgorzelec, Broniewskiego 27a      Telefon: 75/7756415;75/7752309  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   • Pozostałe
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnai (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Zgorzelec, Broniewskiego 27a      Telefon: 75/7756415;75/7752309  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Punkt szczepień
   Zgorzelec, Broniewskiego 27a      Telefon: 75/7756415;75/7752309  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Zgorzelec, Broniewskiego 27a     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dla dzieci
    Zgorzelec, Broniewskiego 27a     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria