Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE" Spółka Cywilna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Warszawska 30 (59-900 Zgorzelec)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Zgorzelec
tel.: 75 775-74-34

Jednostki - NZOZ "ZDROWIE" Spółka Cywilna

 • Przychodnia

  Zgorzelec, Warszawska 30 (dolnośląskie / powiat Zgorzelec)
  Telefon: 75 775-74-34
  Email: gruszu@esculap.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 775-74-34  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowia środowiskowe
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 775-74-34  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Poradnia lekarza POZ
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 775-74-34  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 775-74-34  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pielęgniarstwo rodzinne
   • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 775-74-34  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Inne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Punkt szczepień
   Zgorzelec, Warszawska 30      Telefon: 75 775-74-34  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Szczepienia