Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Formedica

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Berezyńska 39 (03-908 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Praga-Południe
tel.: (22) 6162215; 6160571

Jednostki - NZOZ Przychodnia Formedica

 • Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Przychodnia Formedica

  Warszawa, Berezyńska 39 (mazowieckie / powiat Praga-Południe)
  Telefon: (022) 6162215; 6160571
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia padaczki
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet pielęgniarski zabiegowy
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Epidemiologia
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia nefrologiczna
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia USG
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia osteoporozy
   Warszawa, Berezyńska 39     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Warszawa, Berezyńska 39     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia osteoporozy
    Warszawa, Berezyńska 39     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu