Przychodnia Akademii Obrony Narodowej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: leja Gen. A. Chruściela 103 (00-910 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Rembertów
tel.: 22 673-52-35

Jednostki - Przychodnia Akademii Obrony Narodowej

 • Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103 (mazowieckie / powiat Rembertów)
  Telefon: 22 673-52-35
  Email: przychodnia@spzozaon.pl
  Witryna: www.zozaon.prv.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103      Telefon: 22 6814206 22 6813881 22 6814255 22 6814483  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103      Telefon: 22 6813434  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Histopatologia - Patomorfologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103      Telefon: 22 6813409  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Histopatologia - Patomorfologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103      Telefon: 22 6813409  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103      Telefon: 22 6813748  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Cytologia - Patomorfologia
   • Histopatologia - Patomorfologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103      Telefon: 22 6813864  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Neurologiczna
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103      Telefon: 22 6813930  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Okulistyczna
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103      Telefon: 22 6813453  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Reumatologiczna
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103      Telefon: 22 6813864  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103      Telefon: 22 6813880  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia Urologiczna
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103      Telefon: 22 6813748  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Stomatologiczna
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103      Telefon: 22 6814538 22 6813580 22 6813955  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103      Telefon: 22 6813970  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103      Telefon: 22 6813930  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Diabetologiczna
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103      Telefon: 22 6813881  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103      Telefon: 22 6814539  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt Szczepień
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103      Telefon: 22 6813635  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
  • Poradnia Alergologii Dziecięcej
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103      Telefon: 22 6814635  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Protetyki Stomatologicznej
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103      Telefon: 22 6813970  
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia (gabinet) Pielęgniarki POZ
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103      Telefon: 22 6813090  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia (gabinet) Położnej POZ
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103      Telefon: 22 6813748  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
  • Punkt Pobrań Materiałów do Badań
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103      Telefon: 22 6813994  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103      Telefon: 22 6813706  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103      Telefon: 22 6813204  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Lekarza POZ
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Alergologiczna
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Psychologiczna
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Pediatryczna
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Stomatologiczna
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Stomatologiczna
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Kardiologiczna
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Ambulatorium Ogólne
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
   Ambulatorium ogólne
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Apteka Zakładowa
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Geriatryczna
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Dział Fizjoterapii
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Stomatologii Dziecięcej
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Lekarza POZ
    Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Lekarza POZ
    Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
    Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Alergologiczna
    Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Psychologiczna
    Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Pediatryczna
    Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
    • Szczepienia - Pediatria
   • Poradnia Rehabilitacyjna
    Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Stomatologiczna
    Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Stomatologiczna
    Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Stomatologiczna
    Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Kardiologiczna
    Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
    Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Ambulatorium Ogólne
    Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
    Ambulatorium ogólne
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Apteka Zakładowa
    Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
    Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
    • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
    Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
    Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Poradnia Chorób Wewnętrznych
    Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Geriatryczna
    Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia Pulmonologiczna
    Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Dział Fizjoterapii
    Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
    Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Poradnia Chorób Błon Śluzowych Przyzębia
    Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
    Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Stomatologii Dziecięcej
    Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
    Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Zespół Transportu Sanitarnego
    Warszawa, leja Gen. A. Chruściela 103     
    Zespół transportu sanitarnego
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna