Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vita Pielęgniarek Środowiskowych-Rodzinnych

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Rozewska 31 (81-055 Gdynia)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdynia

Jednostki - NZOZ Vita Pielęgniarek...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Vita Pielęgniarek Środowiskowych-Rodzinnych

  Gdynia, ul. Rozewska 31 (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Gdynia, ul. Rozewska 31     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Gdynia, ul. Rozewska 31     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Inna - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pielęgniarska opieka długoterminowa
    Gdynia, ul. Rozewska 31     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
    • Inna - Medycyna paliatywna