Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu Szpitalnictwo

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Lubańska 11/12 (59-900 Zgorzelec)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Zgorzelec
tel.: 075 772-29-00

Jednostki - Wielospecjalistyczny Szpital -...

 • Wielospecjalistyczny Szpital im. Jana Pawła II

  Zgorzelec, Lubańska 11/12 (dolnośląskie / powiat Zgorzelec)
  Telefon: 075 772-29-00
  Email: sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl
  Witryna: www.spzoz.zgorzelec.pl
  • Oddział kardiologii z pododdziałem intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 075 772-29-00  
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział ginekologiczno - położniczy z pododdziałem patologii ciąży
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 075 772-29-00  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział pediatryczny z pododdziałem niemowlęcym
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 075 772-29-00  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział neonatologiczny z pododdziałem patologii noworodka
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 075 772-29-00  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 075 772-29-00  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 075 772-29-00  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 075 772-29-00  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział otolaryngologii
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 075 772-29-00  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Oddział dla przewlekle chorych z pododdziałem opieki paliatywnej
   Zgorzelec, Lubańska 11/12     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
  • Oddział dzienny chemioterapii
   Zgorzelec, Lubańska 11/12     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia.
  • Blok operacyjny
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 075 772-29-00  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Izba przyjęć
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 075 772-29-00  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Apteka szpitalna
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 075 772-29-00  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Szpitalny oddział ratunkowy
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 075 772-29-00  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział detoksykacji (narkotyki i inne substancje psychoaktywne)
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 075 772-29-00  
   Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział detoksykacyjny (alkoholowy)
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 075 772-29-00  
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział terapii uzależnienia od alkoholu
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 075 772-29-00  
   Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział psychiatryczny
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 075 772-29-00  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział neurologiczny
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 075 772-29-00  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział chorób wewnętrznych
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 075 772-29-00  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział okulistyczny
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 075 772-29-00  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 075 772-29-00  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pododdział udarowy
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 075 772-29-00  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Dyspozytornia medyczna
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 075 772-29-00  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Oddział dzienny detoksykacji dla uzaleznionych od leków
   Zgorzelec, Lubańska 11/12     
   Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych
   • Psychiatria
  • Oddział dzienny terapii uzależnień od środków psychoaktywnych
   Zgorzelec, Lubańska 11/12     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie w trybie hostelowym
  • Oddział dzienny terapii dla uzaleznionych od alkoholu
   Zgorzelec, Lubańska 11/12     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie w trybie hostelowym
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział dzienny detoksykacji dla uzaleznionych od leków
    Zgorzelec, Lubańska 11/12     
    Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych
    • Psychiatria
   • Oddział dzienny terapii uzależnień od środków psychoaktywnych
    Zgorzelec, Lubańska 11/12     
    Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    • Leczenie w trybie hostelowym
   • Oddział dzienny terapii dla uzaleznionych od alkoholu
    Zgorzelec, Lubańska 11/12     
    Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
    • Leczenie w trybie hostelowym
 • Oddział Ratunkowy

  Zgorzelec, Lubańska 11/12 (dolnośląskie / powiat Zgorzelec)
  Telefon: 075 772-29-00
  Email: sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl
  Witryna: www.spzoz.zgorzelec.pl
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Specjalistyczny w Zgorzelcu
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 075 772-29-00  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy w Bogatyni
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 75 7722 900  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy w Zgorzelcu
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 075 772-29-00  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego Podstawowy w Węglińcu
   Zgorzelec, Lubańska 11/12      Telefon: 75 77 22 900  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Powiatowe pogotowie ratunkowe oddział w Węglińcu - zespół wyjazdowy ogólny
   Zgorzelec, Lubańska 11/12     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Powiatowe pogotowie ratunkowe oddział w Węglińcu - zespół wyjazdowy ogólny
    Zgorzelec, Lubańska 11/12     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
 • Zakład dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr M. Marzyńskiego w Sieniawce

  Sieniawka, Rolnicza 25 (dolnośląskie / powiat Bogatynia obszar wiejski)
  Telefon: 075 649-47-00
  Email: sekretaria@spzoz.zgorzelec.pl
  Witryna: www.spzoz.zgorzelec.pl
  • Oddział psychiatryczny
   Sieniawka, Rolnicza 25      Telefon: 075 649-47-00  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział detoksykacji
   Sieniawka, Rolnicza 25      Telefon: 075 649-47-00  
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Terapii Uzaleznienia od Alkoholu
   Sieniawka, Rolnicza 25      Telefon: 075 649-47-00  
   Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział Detoksykacji ( narkotyki i inne substancje psychoaktywne)
   Sieniawka, Rolnicza 25      Telefon: 075 649-47-00  
   Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Izba przyjęć
   Sieniawka, Rolnicza 25      Telefon: 075 649-47-00  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria