OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. SOKOLA 50 ( Skarżysko-Kamienna)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Skarżysko-Kamienna
tel.: 041 251 21 87

Jednostki - OBWÓD LECZNICTWA KOLEJOWEGO...

 • Rejonowo-Specjalistyczna Przychodnia Lekarska

  Skarżysko - Kamienna, Sokola 50 (świętokrzyskie / powiat Skarżysko-Kamienna)
  Telefon: 041 251 21 87
  Email: sekretariat@olkspzoz.pl
  Witryna: www.olkspzoz.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Osteoporozy
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia Dermatologiczna
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Urologiczna
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Punkt Szczepień
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Środowiskowej - Rodzinnej
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Poradni Chirurgii Ogólnej
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Poradni Ginekologiczno - Położniczej
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Poradni Otolaryngologicznej
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy Poradni Urologicznej
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Ortopedyczna
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Wad Postawy
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Pediatryczna
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Hematologiczna
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Hematologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Hematologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Endokrynologiczna
    Skarżysko - Kamienna, Sokola 50     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Poradnia Diabetologiczna
    Skarżysko - Kamienna, Sokola 50     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Poradnia Ortopedyczna
    Skarżysko - Kamienna, Sokola 50     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Poradnia Reumatologiczna
    Skarżysko - Kamienna, Sokola 50     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Poradnia Wad Postawy
    Skarżysko - Kamienna, Sokola 50     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
    Skarżysko - Kamienna, Sokola 50     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
    • Zdrowie matki i dziecka
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Poradnia Pediatryczna
    Skarżysko - Kamienna, Sokola 50     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym
    • Szczepienia
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Poradnia Hematologiczna
    Skarżysko - Kamienna, Sokola 50     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Hematologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Hematologia
 • Pracownie Diagnostyczne

  Skarżysko - Kamienna, Sokola 50 (świętokrzyskie / powiat Skarżysko-Kamienna)
  Telefon: 041 251 73 61
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 41 251 73 61  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 41 251 73 61  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Densytometryczna
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 41 251 73 61  
   Pracownia densytometryczna
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Endoskopowa
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 41 251 73 61  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia EEG
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
  • Pracownia Spirometrii
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Pracownia Audiometrii
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50     
   Pracownia badań słuchu
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Audiologia i foniatria
  • Pracownia EKG
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 41 251 73 61  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia Cytodiagnostyczna
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 73 61  
   Pracownia cytologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Żelazna 35/37 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kielce, Żelazna 35/37     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla Dzieci
   Kielce, Żelazna 35/37     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Kardiologiczna
   Kielce, Żelazna 35/37     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Kielce, Żelazna 35/37     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Kielce, Żelazna 35/37     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Kielce, Żelazna 35/37     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chorób Płuc i Grużlicy
   Kielce, Żelazna 35/37     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Diabetologiczna
   Kielce, Żelazna 35/37     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Kielce, Żelazna 35/37     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Kielce, Żelazna 35/37     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Kielce, Żelazna 35/37     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Menopauzy
   Kielce, Żelazna 35/37     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Kielce, Żelazna 35/37     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Kielce, Żelazna 35/37     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Dermatologiczna
   Kielce, Żelazna 35/37     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Kielce, Żelazna 35/37     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Laryngologiczna
   Kielce, Żelazna 35/37     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
 • Pracownie Diagnostyczne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Żelazna 35/37 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Kielce, Żelazna 35/37     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
   Kielce, Żelazna 35/37     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EEG
   Kielce, Żelazna 35/37     
   Pracownie inne
  • Pracownia Spirometrii
   Kielce, Żelazna 35/37     
   Pracownie inne
  • Pracownia Audiometrii
   Kielce, Żelazna 35/37     
   Pracownie inne
  • Pracownia EKG
   Kielce, Żelazna 35/37     
   Pracownie inne
 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Radom, Beliny - Prażmowskiego 33 A (mazowieckie / powiat M. Radom)
  • Poradnia Kardiologiczna
   Radom, Beliny - Prażmowskiego 33 A     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Lekarz POZ
   Radom, Beliny - Prażmowskiego 33 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Radom, Beliny - Prażmowskiego 33 A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Radom, Beliny - Prażmowskiego 33 A     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Radom, Beliny - Prażmowskiego 33 A     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Radom, Beliny - Prażmowskiego 33 A     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Radom, Beliny - Prażmowskiego 33 A     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Dermatologiczna
   Radom, Beliny - Prażmowskiego 33 A     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Chorób Płuc i Grużlicy
   Radom, Beliny - Prażmowskiego 33 A     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Reumatologiczna
   Radom, Beliny - Prażmowskiego 33 A     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Radom, Beliny - Prażmowskiego 33 A     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Okulistryczna
   Radom, Beliny - Prażmowskiego 33 A     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Laryngologiczna
   Radom, Beliny - Prażmowskiego 33 A     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet Rehabilitacyjny
   Radom, Beliny - Prażmowskiego 33 A     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Pracownie Diagnostyczne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Radom, Beliny - Prażnowskiego 33 A (mazowieckie / powiat M. Radom)
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Radom, Beliny - Prażnowskiego 33 A     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
   Radom, Beliny - Prażnowskiego 33 A     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Spirometrii
   Radom, Beliny - Prażnowskiego 33 A     
   Pracownie inne
  • Pracownia Audiometrii
   Radom, Beliny - Prażnowskiego 33 A     
   Pracownie inne
  • Pracownia EKG
   Radom, Beliny - Prażnowskiego 33 A     
   Pracownie inne
 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Sędziszów, Dworcowa 23 (świętokrzyskie / powiat Sędziszów miasto)
  • Poradnia Lekarz POZ
   Sędziszów, Dworcowa 23     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Sędziszów, Dworcowa 23     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Sędziszów, Dworcowa 23     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Sędziszów, Dworcowa 23     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
   • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
 • Pracownie Diagnostyczne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Sędziszów, Dworcowa 23 (świętokrzyskie / powiat Sędziszów miasto)
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Sędziszów, Dworcowa 23     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Diagnostyki Obrazowej
   Sędziszów, Dworcowa 23     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG
   • Rentgenodiagnostyka
  • Pracownia Fizykoterapii
   Sędziszów, Dworcowa 23     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia EKG
   Sędziszów, Dworcowa 23     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Opoczno, Skłodowskiej 18 (łódzkie / powiat Opoczno miasto)
  • Poradnia Lekarz POZ
   Opoczno, Skłodowskiej 18     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Opoczno, Skłodowskiej 18     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Opoczno, Skłodowskiej 18     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Skarżysko - Kamienna, Ogólna 24 (świętokrzyskie / powiat Skarżysko-Kamienna)
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Skarżysko - Kamienna, Ogólna 24     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Skarżysko - Kamienna, Ogólna 24     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
   Skarżysko - Kamienna, Ogólna 24     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Psychoterapii
   Skarżysko - Kamienna, Ogólna 24     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
   Skarżysko - Kamienna, Ogólna 24     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
   Skarżysko - Kamienna, Ogólna 24     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia
 • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

  Skarżysko - Kamienna, Sokola 50 (świętokrzyskie / powiat Skarżysko-Kamienna)
  Telefon: 041 251 21 87
  Email: sekretariat@olkspzoz.pl
  Witryna: www.olkspzoz.pl
  • Pracownia Fizjoterapii
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizykoterapii
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Balneoterapii
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 21 87  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
 • Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Od Alkoholu

  Skarżysko - Kamienna, Sokola 50 (świętokrzyskie / powiat Skarżysko-Kamienna)
  Telefon: 041 251 73 61
  Email: olkspzoz@poczta.onet.pl
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 73 61  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Psychoterapii
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 73 61  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Od Alkoholu
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 73 61  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50      Telefon: 041 251 73 61  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych
   Skarżysko - Kamienna, Sokola 50     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Leczenia Uzależnień
    Skarżysko - Kamienna, Sokola 50     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia Od Alkoholu
    Skarżysko - Kamienna, Sokola 50     
    Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Poradnia Terapii Uzależnienia Od Substancji Psychoaktywnych
    Skarżysko - Kamienna, Sokola 50     
    Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria