Ośrodek Zdrowia "GRYF-MED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Wojska Polskiego 46 (85-825 Bydgoszcz)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Bydgoszcz
tel.: 52 32 08 710

Jednostki - Ośrodek Zdrowia "GRYF-MED"

 • Ośrodek Zdrowia "GRYF-MED"

  Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Bydgoszcz)
  Telefon: 52 32 08 710
  Email: biuro@gryfmed.bydgoszcz.pl
  Witryna: www.gryfmed.bydgoszcz.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia Pediatryczna
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia Pielęgniarki POZ
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia Alergologiczna dla Dorosłych
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Dermatologiczna
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej dla Dorosłych
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Wad Postawy
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
  • Poradnia Urologiczna
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Psychologiczna
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Poradnia psychologiczna
   • Medycyna pracy - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Stomatologiczna
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt Szczepień
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Dział Fizjoterapii
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Balneoterapii
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Zespół Rehablilitacji Domowej
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Położnej POZ
   Bydgoszcz, Wojska Polskiego 46      Telefon: 52 32 08 710  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)