Poradnie Specjalistyczne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Jerzego Waszyngtona 15A (15-274 Białystok)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: M. Białystok
tel.: 85 74 68 595

Jednostki - Poradnie Specjalistyczne

 • Poradnie Specjalistyczne

  Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A (podlaskie / powiat M. Białystok)
  Telefon: 85 74 68 595
  Email: szpital@cksr.ac.bialystok.pl
  Witryna: www.usk.bialystok.pl
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 597  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Alergologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 578  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 548  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 550  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 572  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 532  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Hematologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 557  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 567  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Angiologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 557  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 558  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Neurologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 525  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 564  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Foniatryczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 564  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia dla Chorych ze Stomią
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 573  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Anestezjologiczna (Leczenia Bólu)
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia I Chirurgii Ogólnej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 574  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia II Chirurgii Ogólnej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 572  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 494  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 395  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 395  
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 540  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Kardiochirurgiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 569  
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia Chirurgii Naczyń
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 577  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 575  
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia Patologii Ciąży
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 591  
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 591  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Neonatologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 547  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Medycyny Nuklearnej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 595  
   Poradnia medycyny nuklearnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
  • Zakład Diagnostyki Hematologicznej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 588  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Diagnostyki Biochemicznej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 587  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 751  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Zakład Diagnostyki Klinicznej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 584  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Urologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 728  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Rehabilitacji
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 315  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Logopedyczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 564  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Surdologopedia
  • Poradnia Transplantologiczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A     
   Poradnia transplantologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Transplantologia kliniczna
  • Poradnia Ginekologiczna - Studencka
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 591  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 561  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 561  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 580  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 580  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 15A      Telefon: 85 74 68 591  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia