Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień NZOZ "GAJA"

adres: Guja 8 (11-600 Węgorzewo)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Węgorzewo obszar wiejski
tel.: 087 4276265

Jednostki - Prywatny Ośrodek Leczenia...

 • Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień NZOZ "GAJA"

  Węgorzewo, Guja 8 (warmińsko-mazurskie / powiat Węgorzewo obszar wiejski)
  Telefon: 087 427 62 65
  • oddział terapii uzależnienia od alkoholu.
   Węgorzewo, Guja 8     
   Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria
  • oddział terapii uzależnienia od narkotyków, substancji psychoaktywnych.
   Węgorzewo, Guja 8     
   Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria
  • pododdział detoksykacji ( alkoholowy).
   Węgorzewo, Guja 8     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • pododdział detoksykacji ( narkotyki i inne substancje psychoaktywne).
   Węgorzewo, Guja 8     
   Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • pododdział detoksykacji ( alkoholowy).
    Węgorzewo, Guja 8     
    Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
    • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   • pododdział detoksykacji ( narkotyki i inne substancje psychoaktywne).
    Węgorzewo, Guja 8     
    Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)
    • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna