Przedsiębiorstwo Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Ogrodowa 11 (25-024 Kielce)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: M. Kielce

Jednostki - Przedsiębiorstwo Szpital

 • Szpital MSW w Kielcach

  Kielce, Ogrodowa 11 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 36 13 745
  Email: zoz@mswia.kielce.ids.pl
  • Izba Przyjęć
   Kielce, Ogrodowa 11     
   Izba przyjęć szpitala
   • Usługi lecznicze - Chirurgia ogólna
   • Usługi lecznicze - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Usługi lecznicze - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Kielce, Ogrodowa 11     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
  • Oddział Chirurgiczny
   Kielce, Ogrodowa 11     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Kielce, Ogrodowa 11     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Pracownia USG
   Kielce, Ogrodowa 11     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Kielce, Ogrodowa 11     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Apteka Szpitalna
   Kielce, Ogrodowa 11     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Farmakologia kliniczna
  • Blok Operacyjny
   Kielce, Ogrodowa 11     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Pracownia Endoskopowa
   Kielce, Ogrodowa 11     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Endoskopia - Położnictwo i ginekologia
   • Endoskopia - Chirurgia onkologiczna
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Kardiologia
  • Pracownia Dopplerowska
   Kielce, Ogrodowa 11     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pododdział Chirurgii Twarzowo-Szczękowej
   Kielce, Ogrodowa 11     
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia ogólna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia plastyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Chirurgia onkologiczna
  • Pododdział Ortopedii i Traumatologii
   Kielce, Ogrodowa 11     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pododdział Diabetologii
   Kielce, Ogrodowa 11     
   Oddział diabetologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Diabetologia
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Diabetologia
  • Pracownia RTG
   Kielce, Ogrodowa 11      Telefon: 41 36 13 745  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia nieinwazyjnej diagnostyki chorób serca
   Kielce, Ogrodowa 11     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Angiografia - Kardiologia
   • Angiografia - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Ginekologiczny
   Kielce, Ogrodowa 11     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Ginekologiczny
    Kielce, Ogrodowa 11     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
    • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Położnictwo i ginekologia
 • Ambulatorium Terenowe w Jędrzejowie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Jędrzejów, 11 Listopada 78 (świętokrzyskie / powiat Jędrzejów miasto)
  • Gabinet Lekarza I Kontaktu
   Jędrzejów, 11 Listopada 78     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
 • Ambulatorium Terenowe w Kazimierzy Wielkiej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kazimierza Wielka, Aleja Parkowa 1 (świętokrzyskie / powiat Kazimierza Wielka miasto)
  • Gabinet Lekarza I Kontaktu
   Kazimierza Wielka, Aleja Parkowa 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
 • Ambulatorium Terenowe w Końskich Jednostka już nie funkcjonuje!

  Końskie, Spółdzielcza 11 (świętokrzyskie / powiat Końskie miasto)
  • Gabinet Lekarza I Kontaktu
   Końskie, Spółdzielcza 11     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna