Przychodnia Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Ekonomii 4 (26-110 Skarżysko-Kamienna)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Skarżysko-Kamienna
tel.: 41 253 17 44

Jednostki - Przychodnia Podstawowej i...

 • Przychodnia ul. Ekonomii 4

  Skarżysko-Kamienna, Ekonomii 4 (świętokrzyskie / powiat Skarżysko-Kamienna)
  Telefon: 41 253 17 44
  Email: momp.skarzysko@gmail.com
  • Poradnia lekarza POZ
   Skarżysko-Kamienna, Ekonomii 4     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Skarżysko-Kamienna, Ekonomii 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Skarżysko-Kamienna, Ekonomii 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Skarżysko-Kamienna, Ekonomii 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Skarżysko-Kamienna, Ekonomii 4     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Skarżysko-Kamienna, Ekonomii 4     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Skarżysko-Kamienna, Ekonomii 4     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Skarżysko-Kamienna, Ekonomii 4     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
   • Medycyna pracy - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Medycyna pracy - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Medycyna pracy - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
   • Badania kierowców - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Badania kierowców - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Badania kierowców - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Skarżysko-Kamienna, Ekonomii 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Skarżysko-Kamienna, Ekonomii 4     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Psychologiczna
   Skarżysko-Kamienna, Ekonomii 4     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Skarżysko-Kamienna, Ekonomii 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Skarżysko-Kamienna, Ekonomii 4     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia ul. Piłsudskiego 51

  Skarżysko-Kamienna, Piłsudskiego 51 (świętokrzyskie / powiat Skarżysko-Kamienna)
  Telefon: 41 253 17 44
  • Poradnia Lekarza POZ
   Skarżysko-Kamienna, Piłsudskiego 51     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Skarżysko-Kamienna, Piłsudskiego 51     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
 • Pracownie Diagnostyczne

  Skarżysko-Kamienna, Ekonomii 4 (świętokrzyskie / powiat Skarżysko-Kamienna)
  Telefon: 41 253 17 44
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Skarżysko-Kamienna, Ekonomii 4     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia RTG
   Skarżysko-Kamienna, Ekonomii 4     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Skarżysko-Kamienna, Ekonomii 4     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownika EKG
   Skarżysko-Kamienna, Ekonomii 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EEG
   Skarżysko-Kamienna, Ekonomii 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Audiometryczna
   Skarżysko-Kamienna, Ekonomii 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia Spirometrii
   Skarżysko-Kamienna, Ekonomii 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Pracownia Palestezjometrii
   Skarżysko-Kamienna, Ekonomii 4     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna pracy