Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. gen. Sikorskiego 32 (86-300 Grudziądz)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Grudziądz
tel.: 56 64 13 400

Jednostki - Regionalny Szpital Specjalistyczny...

 • Zespół Poradni Specjalistycznych

  Grudziądz, Rydygiera 15/17 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Grudziądz)
  Telefon: 56 64 13 400
  Email: sekretariat.dyrekcja@bieganski.org
  Witryna: www.bieganski.org
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 556  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Onkologiczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 473  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chorób Piersi
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 074  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 184  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 350  
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia Endokrynologiczna dla Dzieci
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 350  
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci z Pracownią Echokardiograficzną
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 347  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • USG - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 049  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Nefrologiczna dla Dzieci
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 323  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Neurologii Wieku Rozwojowego
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 351  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Patologii Noworodka
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 298  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 338  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 353  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 324  
   Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 147  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Wad Postawy
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 558  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 46 20 522  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Diabetologiczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 369  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Ambulatorium Chemioterapii
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 461  
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Kardiologiczna z Pracownią Elektrokardiograficzną
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 423  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 15 564  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 078  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Alergologiczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 353  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Preluksacyjna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 182  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 434  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 394  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 518  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 518  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Reumatologiczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 427  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia dla Kobiet w Ciąży
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 185  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 458  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 133  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Szkoła Rodzenia
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 188  
   Szkoła rodzenia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Sportowa
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 181  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 408  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 058  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Profilaktyczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 337  
   Poradnia promocji zdrowia dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia Medycyny Nuklearnej
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 628  
   Poradnia medycyny nuklearnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
  • Poradnia Kardiologii Inwazyjnej
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 423  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 248  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 228  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia Urologiczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 158  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 528  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 528  
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Audiologiczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 228  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 228  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna - Gabinet Lekarza POZ
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 13 790  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna - Gabinet Lekarza dla Dzieci
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 13 792  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna - Gabinet Pielęgniarki
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 13 793  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna - Gabinet Zabiegowy z Punktem Pobierania Krwi
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 13 791  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna - Punkt Szczepień
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 13 794  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Zakład Fizjoterapii
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 542  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia Diagnozy i Rehabilitacji Funkcji Poznawczych
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 539  
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
  • Poradnia Udarowa
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 457  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego, Środków Pomocniczych i Sprzętu Medycznego
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 13 562  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 553  
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii Naczyń
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 099  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Stomatologiczna Pomoc Doraźna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 13 789  
   Ambulatorium stomatologiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Okulistyczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 248  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 187  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 187  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Patologii Ciąży i Badań Prenatalnych
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 185  
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Kardiochirurgiczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 108  
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna Gabinet Położnej
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 566414298  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia Laktacyjna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 566414298  
   Poradnia laktacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo neonatologiczne
  • Poradnia Psychiatryczna Ogólna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychiatryczna Ogólna dla Dzieci
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Endokrynologiczno-Ginekologiczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Audiologiczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Okulistyczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Stomatologiczna Pomoc Doraźna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Ambulatorium stomatologiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego II
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Profilaktyki Onkologicznej z Gabinetem USG
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Diabetologiczna II
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Wad Postawy II
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Preluksacyjna II
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Rehabilitacyjna II
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Patologii Noworodka II
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy II
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia Endoskopowa
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza II
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej II
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi II
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Preluksacyjna II
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Wad Postawy II
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Stomatologiczna Pomoc Doraźna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Ambulatorium stomatologiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Zdrowie publiczne
  • Zakład Fizjoterapii
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia Psychologiczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia Ginekologiczno - Endykronologiczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Psychiatryczna Ogólna
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Psychiatryczna Ogólna dla Dzieci
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Medycyny Pracy
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia Endokrynologiczna
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Nefrologiczna
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Endokrynologiczno-Ginekologiczna
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Audiologiczna
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia audiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Otolaryngologiczna
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Psychologiczna
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia psychologiczna
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Poradnia Okulistyczna
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Stomatologiczna Pomoc Doraźna
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Ambulatorium stomatologiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Zdrowie publiczne
   • Poradnia Chirurgii Ogólnej
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Gastroenterologiczna
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia Chirurgii Ogólnej
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Zdrowia Psychicznego II
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Profilaktyki Onkologicznej z Gabinetem USG
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia Diabetologiczna II
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia Wad Postawy II
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Preluksacyjna II
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Rehabilitacyjna II
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Patologii Noworodka II
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia neonatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy II
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pracownia Endoskopowa
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza II
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Chirurgii Onkologicznej II
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi II
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Preluksacyjna II
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Wad Postawy II
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Stomatologiczna Pomoc Doraźna
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Ambulatorium stomatologiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Zdrowie publiczne
   • Zakład Fizjoterapii
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Poradnia Psychologiczna
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   • Poradnia Ginekologiczno - Endykronologiczna
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Zakład Medycyny Fizykalnej i Balneologii

  Grudziądz, Warszawska 36 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Grudziądz)
  Telefon: 56 64 13 400
  Email: sekretariat.dyrekcja@bieganski.org
  Witryna: www.bieganski.org
  • Zakład Medycyny Fizykalnej i Balneologii
   Grudziądz, Warszawska 36      Telefon: 56 64 13 400  
   Zakład rehabilitacji leczniczej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia