Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego - Świadczenia Zdrowotne Inne Niż Szpitalne

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: ul. gen. Sikorskiego 32 (86-300 Grudziądz)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Grudziądz
tel.: 56 64 13 400