Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego - Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. gen. Sikorskiego 32 (86-300 Grudziądz)
wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
powiat: M. Grudziądz
tel.: 56 64 13 400

Jednostki - Regionalny Szpital Specjalistyczny...

 • Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego

  Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Grudziądz)
  Telefon: 56 64 13 400
  Email: sekretariat.dyrekcja@bieganski.org
  Witryna: www.bieganski.org
  • Oddział Pulmonologiczny
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32      Telefon: 56 64 39 350  
   Oddział gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Zespół Ratownictwa Specjalistycznego
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32      Telefon: 56 46 25 944  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Podstawowego
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32      Telefon: 52 33 25 435  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Onkologii Klinicznej
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32      Telefon: 56 64 14 469  
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Psychologia kliniczna
  • Zespół Ratownictwa Specjalistycznego
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32      Telefon: 56 46 64 205  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Podstawowego
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32      Telefon: 56 69 79 725  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Podstawowego
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32      Telefon: 56 68 86 464  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zakład Medycyny Nuklearnej
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32      Telefon: 56 64 14 629  
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   • Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
  • Pracownia Hemodynamiczna
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32      Telefon: 56 64 14 594  
   Pracownia hemodynamiki
   • Tomografia komputerowa - Kardiologia
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Angiograficzna
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32      Telefon: 56 64 14 594  
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Angiografia - Angiologia
   • Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół Ratownictwa Podstawowego
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32      Telefon: 56 46 21 924  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zakład Radiologii Ogólnej i Diagnostyki Obrazowej
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32      Telefon: 56 64 14 605  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Urodynamiczna
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32      Telefon: 56 64 14 165  
   Pracownia urodynamiczna
   • Inne - Urologia
  • Hospicjum Domowe
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32      Telefon: 56 64 14 842  
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • Pracownia Endoskopowa
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32      Telefon: 56 64 14 407  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Zespół Ratownictwa Specjalistycznego
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32      Telefon: 56 64 14 820  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Medycyny Paliatywnej
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32      Telefon: 56 64 14 859  
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychologia kliniczna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Fizjoterapia
  • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32      Telefon: 56 64 14 846  
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Fizjoterapia
  • Oddział Terapii Długoterminowej
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32      Telefon: 56 64 14 851  
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Leczenie stacjonarne - Fizjoterapia
  • Zespół Dyspozytorów Ratownictwa Medycznego
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32      Telefon: 56 46 21 924  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Zdrowie publiczne
  • Oddział Reumatologiczny
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32      Telefon: 56 64 39 343  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32      Telefon: 56 64 14 618  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32      Telefon: 56 64 14 591  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Patomorfologii
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32      Telefon: 56 6414634  
   Zakład patomorfologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Patomorfologia
  • Pracownia Serologiczna
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32      Telefon: 566414660  
   Pracownia serologiczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Zdrowie publiczne
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Oddział Noworodkowy
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział patologii noworodka
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Wewnętrzny I
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Zaburzeń Przemiany Materii
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Endokrynologiczny
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Oddział Kardiologiczny, Nadciśnienia Tętniczego i Kardiologii Inwazyjnej
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Neurologiczny
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Położniczo - Ginekologiczny
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Urazowo - Ortopedyczny
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Chirurgii Dzieci i Młodzieży
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Okulistyczny
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Urologiczny
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział Intensywnej Terapii Pediatrycznej
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Intensywnej Terapii
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Nefrologiczny
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Oddział Opieki Długoterminowej
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
  • Chirurgiczny Pododdział Opieki Długoterminowej
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział chirurgii endokrynologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
  • Oddział Medycyny Paliatywnej
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Psychiatryczny Dzienny
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Dializ
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Zespół Ratownictwa Specjalistycznego
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "W"
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "W"
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "W"
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Ogólna Izba Przyjęć
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Chirurgiczno-Ortopedyczna Izba Przyjęć
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy - Pion Pediatryczny
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy - Pion Chirurgii Dziecięcej
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia dziecięca
  • Zakład Patomorfologii
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Zakład patomorfologii
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Zakład Radiologii Ogólnej i Diagnostyki Obrazowej
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Laboratorium Analityczne
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Blok Operacyjny
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Centralna Sterylizatornia
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Sterylizatornia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Apteka Szpitalna
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Bank Krwi z Pracownią Serologiczną
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Oddział Gastroenterologiczny (jednodniowy)
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
  • Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Punkt Szczepień
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Wewnętrzny III z salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Dziecięcy II
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Oddział Chirurgii Ogólnej II
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Oddział Urazowo-Ortopedyczny II
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny II
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo ginekologiczne
  • Oddział Neonatologiczny II
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy II
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Podstawowego
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Specjalistycznego
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Izba Przyjęć
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Blok Operacyjny II
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii II
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Zakład Radiologii Ogólnej i Diagnostyki Obrazowej
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Oddział Chorób Wewnętrznych, Diabetologiczny i Reumatologiczny
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Położniczo-Ginekologiczna Izba Przyjęć
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
  • Oddział Chirurgii Onkologicznej
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Zespół Ratownictwa Podstawowego
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Podstawowego
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Podstawowego
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
  • Oddział Medycyny Paliatywnej
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział medycyny paliatywnej
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Oddział Chirurgii Naczyń i Kardiochirurgii
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Noworodkowy
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział neonatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział patologii noworodka
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Oddział Wewnętrzny I
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział Chorób Wewnętrznych i Zaburzeń Przemiany Materii
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział Endokrynologiczny
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział endokrynologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Oddział Kardiologiczny, Nadciśnienia Tętniczego i Kardiologii Inwazyjnej
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Oddział Neurologiczny
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Oddział Położniczo - Ginekologiczny
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział Urazowo - Ortopedyczny
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oddział Chirurgii Dzieci i Młodzieży
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Oddział Otolaryngologiczny
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział otorynolaryngologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Oddział Okulistyczny
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział okulistyczny
    • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Oddział Chirurgii Ogólnej
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Oddział Urologiczny
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział urologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Oddział Intensywnej Terapii Pediatrycznej
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oddział Intensywnej Terapii
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oddział Nefrologiczny
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział nefrologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Oddział Opieki Długoterminowej
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Chirurgiczny Pododdział Opieki Długoterminowej
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział chirurgii endokrynologicznej
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Oddział Medycyny Paliatywnej
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział medycyny paliatywnej
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Szpitalny Oddział Ratunkowy
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Szpitalny oddział ratunkowy
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Oddział Psychiatryczny Dzienny
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział rehabilitacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział Dializ
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Stacja dializ
    • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Zespół Ratownictwa Specjalistycznego
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "W"
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "W"
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy "W"
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Ogólna Izba Przyjęć
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Izba przyjęć szpitala
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Chirurgiczno-Ortopedyczna Izba Przyjęć
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Izba przyjęć szpitala
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Szpitalny Oddział Ratunkowy - Pion Pediatryczny
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Izba przyjęć szpitala
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Szpitalny Oddział Ratunkowy - Pion Chirurgii Dziecięcej
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Izba przyjęć szpitala
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia dziecięca
   • Zakład Patomorfologii
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Zakład patomorfologii
    • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Zakład Radiologii Ogólnej i Diagnostyki Obrazowej
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Laboratorium Analityczne
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Blok Operacyjny
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Centralna Sterylizatornia
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Sterylizatornia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Apteka Szpitalna
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
    • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Bank Krwi z Pracownią Serologiczną
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Bank krwi
    • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
   • Oddział Gastroenterologiczny (jednodniowy)
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział gastroenterologiczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Zespół Wyjazdowy Opieki Paliatywnej
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Punkt Szczepień
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Punkt szczepień
    • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział neonatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział urologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pediatrycznej
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oddział Wewnętrzny III z salą Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Oddział Dziecięcy II
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział pediatryczny
    • Leczenie stacjonarne - Pediatria
    • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Oddział Chirurgii Ogólnej II
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Oddział Urazowo-Ortopedyczny II
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oddział Położniczo-Ginekologiczny II
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo rodzinne
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo ginekologiczne
   • Oddział Neonatologiczny II
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział neonatologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Szpitalny Oddział Ratunkowy II
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Szpitalny oddział ratunkowy
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Podstawowego
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Specjalistycznego
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Izba Przyjęć
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Izba przyjęć szpitala
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Blok Operacyjny II
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii II
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Zakład Radiologii Ogólnej i Diagnostyki Obrazowej
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Oddział Chorób Wewnętrznych, Diabetologiczny i Reumatologiczny
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Położniczo-Ginekologiczna Izba Przyjęć
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Izba przyjęć szpitala
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Oddział Chirurgii Onkologicznej
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział chirurgii onkologicznej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Zespół Ratownictwa Podstawowego
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Podstawowego
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Ratownictwa Podstawowego
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Oddział Medycyny Paliatywnej
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział medycyny paliatywnej
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Oddział Chirurgii Naczyń i Kardiochirurgii
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Oddział chirurgii naczyniowej
    • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Pracownia Tomografii Komputerowej
    Grudziądz, ul. gen. Sikorskiego 32     
    Pracownia tomografii komputerowej
    • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego

  Grudziądz, Rydygiera 15/17 (kujawsko-pomorskie / powiat M. Grudziądz)
  Telefon: 56 64 13 400
  Email: sekretariat.dyrekcja@bieganski.org
  Witryna: www.bieganski.org
  • Oddział Niemowlęcy
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 309  
   Oddział niemowlęcy
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Oddział Dziecięcy
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 319  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Oddział Dziecięco-Młodzieżowy, Endokrynologii, Kardiologii i Neurologii Dziecięcej
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 339  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pediatria
  • Oddział Neurochirurgiczny
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 149  
   Oddział neurochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurochirurgia
  • Blok Operacyjny Pediatryczny
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 272  
   Blok operacyjny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Oddział Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 179  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia dziecięca
  • Oddział Nefrologiczny
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 389  
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo nefrologiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
  • Oddział Dializ
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 389  
   Stacja dializ
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo nefrologiczne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
  • Oddział Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 529  
   Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie stacjonarne - Psychologia kliniczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Oddział Endokrynologiczny
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 439  
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diabetologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
  • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Kardiologii Inwazyjnej
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 419  
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Angiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Kardiologia
  • Oddział Położniczo-Ginekologiczny
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 199  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Urazowo-Ortopedyczny
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 129  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 229  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
  • Oddział Okulistyczny
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 249  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Chirurgii Ogólnej
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 059  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 009  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna ratunkowa
  • Centralny Blok Operacyjny
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 259  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Apteka Szpitalna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 655  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Bank Krwi
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 660  
   Bank krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Oddział Gastroenterologiczny
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 409  
   Oddział gastroenterologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Gastroenterologia
  • Oddział Neonatologiczny z Pododdziałem Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 299  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Pielęgniarstwo neonatologiczne
  • Oddział Udarowy
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 459  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział Urologii Ogólnej i Onkologicznej
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 159  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Urologia
  • Oddział Chirurgii Onkologicznej
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 079  
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 200  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 029  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna ratunkowa
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy Dziecięcy
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 010  
   Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 039  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 039  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Neurologiczny
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 459  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 359  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 539  
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 539  
   Oddział rehabilitacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Chirurgii Naczyń
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 539  
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział Kardiochirurgii
   Grudziądz, Rydygiera 15/17      Telefon: 56 64 14 539  
   Oddział kardiochirurgiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Oddział Psychiatryczny Dzienny
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Oddział Psychiatryczny Dzienny dla Dzieci i Młodzieży
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Izba Przyjęć Psychiatryczna
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Izba przyjęć szpitala
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Psychiatria
  • Oddział Psychiatryczny I
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Oddział Psychiatryczny II
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
  • Centralna Sterylizatornia
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Zaburzeń Przemiany Materii
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Położnictwo i ginekologia
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologiczny
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pediatrycznym
   Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Centralna Sterylizatornia
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
   • Oddział Chorób Wewnętrznych i Zaburzeń Przemiany Materii
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Szpitalny Oddział Ratunkowy
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Szpitalny oddział ratunkowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Położnictwo i ginekologia
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Chirurgia ogólna
   • Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologiczny
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
    • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pediatrycznym
    Grudziądz, Rydygiera 15/17     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia