Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie-Szpital Powiatowy

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Armii Krajowej 2/4 (05-800 Pruszków)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Pruszków
tel.: 22 758-60-54/55

Jednostki - Samodzielny Publiczny Zespół...

 • Szpital Powiatowy

  Pruszków, Armii Krajowej 2/4 (mazowieckie / powiat Pruszków)
  Telefon: 22 758-60-54/55
  Email: sekretariat@szpitalnawrzesinie.pl
  Witryna: www.szpitalnawrzesinie.pl
  • Oddział chorób wewnętrznych
   Pruszków, Armii Krajowej 2/4      Telefon: 22 758-60-54/55  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Oddział chirurgiczny
   Pruszków, Armii Krajowej 2/4      Telefon: 22 758-60-54/55  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział ginekologiczno- położniczy
   Pruszków, Armii Krajowej 2/4      Telefon: 22 758-60-54/55  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Apteka
   Pruszków, Armii Krajowej 2/4      Telefon: 22 758-22-72  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Inne - Farmakologia kliniczna
  • Laboratorium analiz lekarskich
   Pruszków, Armii Krajowej 2/4      Telefon: 22 758-60-54/55  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia histopatologii
   Pruszków, Armii Krajowej 2/4      Telefon: 22 758-60-54/55  
   Pracownia histopatologii
   • Histopatologia - Patomorfologia
  • Izba przyjęć ogólna
   Pruszków, Armii Krajowej 2/4      Telefon: 22 758-60-54/55  
   Izba przyjęć szpitala
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Izba przyjęć położniczo-ginekologiczna
   Pruszków, Armii Krajowej 2/4      Telefon: 22 758-60-54/55  
   Izba przyjęć szpitala
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki i USG
   Pruszków, Armii Krajowej 2/4      Telefon: 22 758-60-54/55  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Centralna sterylizacja
   Pruszków, Armii Krajowej 2/4      Telefon: 22 758-60-54/55  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Inne
  • Pracownia endoskopowa
   Pruszków, Armii Krajowej 2/4      Telefon: 22 758-60-54/55  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia
  • Pracownia mammograficzna
   Pruszków, Armii Krajowej 2/4      Telefon: 22 758-60-54/55  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Oddział neonatologiczny
   Pruszków, Armii Krajowej 2/4      Telefon: 22 758-60-54/55  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
  • Blok operacyjny
   Pruszków, Armii Krajowej 2/4     
   Blok operacyjny
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Ginekologia onkologiczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
  • Sala porodowa
   Pruszków, Armii Krajowej 2/4     
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
  • Oddział intensywnej terapii i anestezjologii
   Pruszków, Armii Krajowej 2/4     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział endokrynologiczny
   Pruszków, Armii Krajowej 2/4     
   Oddział endokrynologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
  • Oddział intensywnej opieki kardiologicznej
   Pruszków, Armii Krajowej 2/4     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Pruszków, Armii Krajowej 2/4     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział intensywnej terapii i anestezjologii
    Pruszków, Armii Krajowej 2/4     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Oddział endokrynologiczny
    Pruszków, Armii Krajowej 2/4     
    Oddział endokrynologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Oddział intensywnej opieki kardiologicznej
    Pruszków, Armii Krajowej 2/4     
    Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Zespół wyjazdowy ogólny
    Pruszków, Armii Krajowej 2/4     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa