Szpital Specjalistyczny

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Szpitalna 60 (16-400 Suwałki)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: M. Suwałki
tel.: 87 56 29 421

Jednostki - Szpital Specjalistyczny

 • Szpital Specjalistyczny

  Suwałki, ul. Szpitalna 60 (podlaskie / powiat M. Suwałki)
  Telefon: 87 56 29 421
  Email: spsw@szpital.suwalki.pl
  Witryna: www.szpital.suwalki.pl
  • Oddział chorób wewnętrznych, kardiologii i nadciśnienia tętniczego
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 257  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hipertensjologia
  • Oddział chirurgii ogólnej
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 504  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Oddział laryngologiczny
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 534  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Oddział urologiczny
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 501  
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Oddział dermatologiczny
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 409  
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
  • Oddział ortopedyczno-urazowy
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 305  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział reumatologiczny
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 204  
   Oddział reumatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
  • Oddział pediatryczny
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 275  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Oddział chirurgii dziecięcej
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 259  
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
  • Oddział nefrologiczny
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 293  
   Oddział nefrologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
  • Oddział pulmonologiczny
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 220  
   Oddział chorób płuc
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
  • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne i Mikrobiologiczne
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 340  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Inne - Mikrobiologia lekarska
  • Zakład anatomii i patomorfologii
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 564  
   Zakład patomorfologii
   • Badania laboratoryjne - Patomorfologia
   • Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
   • Cytologia - Patomorfologia
   • Histopatologia - Patomorfologia
  • Apteka
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 547  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
   • Wyroby - Farmakologia kliniczna
  • Szpitalny oddział ratunkowy
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 261  
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
  • Oddział chorób wewnętrznych i gastroenterologii z odcinkiem endokrynologii i diabetologii
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 312  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
  • Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 404  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział neonatologiczny
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 222  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział onkologii klinicznej i hematologii
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 521  
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
  • Centralny blok operacyjny
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 373  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne
  • Pracownia endoskopii gastroenterologicznej
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 384  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Oddział chorób zakaźnych
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 215  
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
  • Oddział ginekologii, patologii ciąży i położnictwa
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 242  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet chemipterapii
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 493  
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Centralna izba przyjęć
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 244  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 281  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 268  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 509500480  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 322  
   Pracownia USG
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 240  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 325  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Stacja Dializ
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 293  
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
   Suwałki, ul. Szpitalna 60      Telefon: 87 56 29 293  
   Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
   • Usługi w zakresie dializowania
  • Oddział chorób wewnętrznych i gastroenterologii
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział okulistyczny
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział położniczo-ginekologiczny
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Pododdział ginekologii
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Oddział ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Pododdział patologii ciąży
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Oddział patologii ciąży
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Pododdział położniczy (rooming-in)
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Oddział położnictwa i neonatologii
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział obserwacyjno-zakaźny dziecięcy
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Oddział chorób zakaźnych dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Oddział patologii noworodków i wcześniaków
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Oddział patologii noworodka
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział anastezjologii i intensywnej terapii dorosłych
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Stacja dializ
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dorosłych
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
  • Pododdział chemioterapii
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia audiologiczna
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia skórno-wenerologiczna
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia dziecięca
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia preluksacyjna i wad postawy
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ortopedii urazowej
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia diabetologiczna
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologii
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna z pracownią endoskopową
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia "K"
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia hematologiczna
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia internistyczna
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Zakład diagnostyki obrazowej
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia AIDS
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia patologii ciąży
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okresu przekwitania
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia padaczkowa
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia padaczki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia jaskry
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia gastrologiczna
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia gastrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Porsdnia endokrynologiczna
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia parkinsonizmu i układu pozapiramidowego
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
  • Poradnia kardiologiczna
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia alergologiczna
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Ambulatorium
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Centralna sterylizatornia
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
  • Oddział udarowy
   Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział chorób wewnętrznych i gastroenterologii
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Oddział chorób wewnętrznych
    • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Oddział okulistyczny
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Oddział okulistyczny
    • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Oddział neurologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Oddział położniczo-ginekologiczny
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Oddział położniczo-ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Pododdział ginekologii
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Oddział ginekologiczny
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Pododdział patologii ciąży
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Oddział patologii ciąży
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Pododdział położniczy (rooming-in)
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Oddział położnictwa i neonatologii
    • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Oddział obserwacyjno-zakaźny dziecięcy
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Oddział chorób zakaźnych dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Oddział patologii noworodków i wcześniaków
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Oddział patologii noworodka
    • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Oddział anastezjologii i intensywnej terapii dorosłych
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
    • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Stacja dializ
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Stacja dializ
    • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   • Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dorosłych
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Oddział obserwacyjno-zakaźny
    • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Pododdział chemioterapii
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
    • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia audiologiczna
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia audiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia logopedyczna
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia foniatryczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia chirurgii stomatologicznej
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Poradnia skórno-wenerologiczna
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia dziecięca
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia preluksacyjna i wad postawy
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia ortopedii urazowej
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia diabetologiczna
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia endokrynologii
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia gastroenterologiczna z pracownią endoskopową
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
    • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Poradnia "K"
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia hematologiczna
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia hepatologiczna
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia internistyczna
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Zakład diagnostyki obrazowej
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   • Poradnia chirurgii plastycznej
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia chirurgii plastycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia AIDS
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia patologii ciąży
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia okresu przekwitania
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia okresu przekwitania
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia neurologiczna dla dzieci
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia padaczkowa
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia padaczki
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia preluksacyjna
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia wad postawy
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia leczenia jaskry
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia gastrologiczna
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia gastrologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia reumatologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Porsdnia endokrynologiczna
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia nefrologiczna
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia parkinsonizmu i układu pozapiramidowego
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   • Poradnia kardiologiczna
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Poradnia alergologiczna
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Ambulatorium
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
   • Centralna sterylizatornia
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
   • Oddział udarowy
    Suwałki, ul. Szpitalna 60     
    Oddział udarowy
    • Leczenie stacjonarne - Neurologia