Zespół Ośrodków Opieki Pozaszpitalnej

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: ul. Szpitalna 54 (16-400 Suwałki)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: M. Suwałki
tel.: 87 56 76 910

Jednostki - Zespół Ośrodków Opieki...

 • Zespół Ośrodków Opieki Pozaszpitalnej

  Suwałki, ul. Szpitalna 54 (podlaskie / powiat M. Suwałki)
  Telefon: 87 56 76 910
  Email: spzop@list.pl
  Witryna: www.paliatywna.suwalki.pl
  • Zespół Domowej Opieki Paliatywnej w Suwałkach
   Suwałki, ul. Szpitalna 54      Telefon: 87 56 76 910  
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • Zespół Domowej Opieki Paliatywnej Oddział w Augustowie
   Suwałki, ul. Szpitalna 54      Telefon: 87 56 76 910  
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • Zespół Domowej Opieki Pielęgniarskiej
   Suwałki, ul. Szpitalna 54      Telefon: 87 56 76 910  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Zespół Domowej Opieki Paliatywnej nad Dziećmi
   Suwałki, ul. Szpitalna 54      Telefon: 87 56 76 910  
   Hospicjum domowe dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • Opieka domowa nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie
   Suwałki, ul. Szpitalna 54      Telefon: 87 56 76 910  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Opieka domowa nad dziećmi wentylowanymi mechanicznie
   Suwałki, ul. Szpitalna 54      Telefon: 87 56 76 910  
   Zespół długoterminowej opieki domowej dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Hospicjum stacjonarne
   Suwałki, ul. Szpitalna 54      Telefon: 87 56 76 910  
   Hospicjum stacjonarne
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
   Suwałki, ul. Szpitalna 54      Telefon: 87 56 76 910  
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia Chirurgiczna Domowego Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego
   Suwałki, ul. Szpitalna 54      Telefon: 87 56 76 910  
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Wentylowanych Mechanicznie
   Suwałki, ul. Szpitalna 54      Telefon: 87 56 76 910  
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia Opieki Paliatywnej z Zespołem Domowej Opieki Paliatywnej Oddział w Piszu
   Suwałki, ul. Szpitalna 54     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Opieki Paliatywnej z Zespołem Domowej Opieki Paliatywnej Oddział w Giżycku
   Suwałki, ul. Szpitalna 54     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
   Suwałki, ul. Szpitalna 54     
   Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Suwałki, ul. Szpitalna 54     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Opieki Paliatywnej z Zespołem Domowej Opieki Paliatywnej Oddział w Piszu
    Suwałki, ul. Szpitalna 54     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Poradnia Opieki Paliatywnej z Zespołem Domowej Opieki Paliatywnej Oddział w Giżycku
    Suwałki, ul. Szpitalna 54     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
    Suwałki, ul. Szpitalna 54     
    Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Poradnia medycyny paliatywnej
    Suwałki, ul. Szpitalna 54     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna