Szpital

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: ul. Szpitalna 62 (16-400 Suwałki)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: M. Suwałki
tel.: 87 56 26 402

Jednostki - Szpital

 • Szpital Jednostka już nie funkcjonuje!

  Suwałki, Szpitalna 62 (podlaskie / powiat M. Suwałki)
  • Izba przyjęć
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Gabinet EEG
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
  • Oddział psychiatryczny
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział leczenia uzależnień i zaburzeń emocjonalnych
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Pododdział detoksykacji
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Pododdział leczenia zaburzeń nerwicowych
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział dzienny psychiatryczno-rehabilitacyjny
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja dzienna - Psychiatria
  • Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Oddział psychosomatyczny (internistyczno-psychiatryczny)
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Pododdział z odcinkiem geriatrycznym
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Oddział psychogeriatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia Rehabilitacji, Fizykoterapii i Akupunktury
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownie Terapii Zajęciowej
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
  • Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Pododdział Dzienny Psychiatryczny Geriatryczny
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Oddział dzienny psychogeriatryczny
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Dział farmacji szpitalnej
   Suwałki, Szpitalna 62      Telefon: 87 56 26 402  
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Oddział I psychiatryczny
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział II psychiatryczny
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział III psychosomatyczny
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział IV nerwic
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
  • Oddział V psychiatryczno-rehabilitacyjny
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
   • Rehabilitacja dzienna - Psychiatria
  • Oddział VI odwykowy
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień
   • Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
  • Poradnia odwykowa
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pododdział terapii uzależnienia od alkoholu
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od alkoholu
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
 • Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Jednostka już nie funkcjonuje!

  Suwałki, Szpitalna 62 (podlaskie / powiat M. Suwałki)
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Pracownie diagnostyczne Jednostka już nie funkcjonuje!

  Suwałki, Szpitalna 62 (podlaskie / powiat M. Suwałki)
  • Pracownia rehabilitacji i fizykoterapii
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia terapii zajęciowej
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Pracownie inne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
 • Zespół Opieki Środowiskowej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Suwałki, Szpitalna 62 (podlaskie / powiat M. Suwałki)
  • Zespół opieki środowiskowej
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Psychiatria
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego Jednostka już nie funkcjonuje!

  Suwałki, Szpitalna 62 (podlaskie / powiat M. Suwałki)
 • Poradnia leczenia uzależnień Jednostka już nie funkcjonuje!

  Suwałki, Waryńskiego 39B (podlaskie / powiat Suwałki)
 • Centrum Ośrodek Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień Jednostka już nie funkcjonuje!

  Suwałki, Szpitalna 62 (podlaskie / powiat M. Suwałki)
  • Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi
   Suwałki, Szpitalna 62     
   Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi
   • Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria