Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej Kaliskiej Agencji Medycznej "Medix"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Majkowska 13a (62-800 Kalisz)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: M. Kalisz
tel.: 62 501-76-60

Jednostki - Zakład Podstawowej i...

 • Przychodnia.

  Kalisz, Majkowska 13a (wielkopolskie / powiat M. Kalisz)
  Telefon: 62 501-76-66
  • Gabinet Lekarza POZ
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia reumatologiczna
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgiczna
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia logopedyczna
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia urologiczna
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia okulistyczna
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia położniczo - ginekologiczna
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób płuc
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia medycyny sportowej
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia preluksacyjna
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia fizjoterapii
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt szczepień
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Otorynolaryngologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Urologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby płuc
   • Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Diabetologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia onkologiczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Epidemiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Epidemiologia
  • Pracownia prób wysiłkowych
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   • Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Otorynolaryngologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Urologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby płuc
   • Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia proktologiczna
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradia nefrologiczna
   Kalisz, Majkowska 13a      Telefon: 62 501-76-66  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Kalisz, Majkowska 13a      Telefon: 625017094  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Kalisz, Majkowska 13a      Telefon: 625017666  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Pracownia USG
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Chorób Tropikalnych
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Poradnia chorób tropikalnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Epidemiologia
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Kalisz, Majkowska 13a     
  • Poradnia alergologiczna
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pracownia endoskopii
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Pracownie inne
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia pulmonologiczna
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia psychiatryczna
   Kalisz, Majkowska 13a     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Kalisz, Majkowska 13a     
   • Poradnia alergologiczna
    Kalisz, Majkowska 13a     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Kalisz, Majkowska 13a     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Pracownia endoskopii
    Kalisz, Majkowska 13a     
    Pracownie inne
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia pulmonologiczna
    Kalisz, Majkowska 13a     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia psychiatryczna
    Kalisz, Majkowska 13a     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria