Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 111 placówek medycznych)

Kalisz, Kaszubska 9 (M. Kalisz)
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Kalisz, Stawiszyńska 12/5E (M. Kalisz)
REMEDIC Katarzyna Wojciechowska
Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia alergologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia nefrologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia chorób płuc, Poradnia reumatologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia logopedyczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia psychogeriatryczna dla dzieci, Poradnia leczenia nerwic, Poradnia...
więcej informacji
Kalisz, Kordeckiego 19 (M. Kalisz)
Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Słuchu i Mowy
Poradnia logopedyczna, Ośrodek rehabilitacji dziennej
więcej informacji
Kalisz, Bolesława Pobożnego 20 (M. Kalisz)
Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna "MAGDOMED".
Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego, Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) fizykoterapii
więcej informacji
Kalisz, Częstochowska 10 (M. Kalisz)
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ENDOLAB
Poradnia endokrynologiczna, Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium), Punkt pobrań materiałów do badań
więcej informacji
Kalisz, Podkowińskiego 2 (M. Kalisz)
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Konsylium"
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia hematologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia chorób naczyń, Poradnia nefrologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Kalisz, Majkowska 13a (M. Kalisz)
Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Sanus"
Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia foniatryczna, Poradnia logopedyczna, Oddział otorynolaryngologiczny, Blok operacyjny, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Oddział/zespół chirurgii jednego dnia
więcej informacji
Kalisz, Stawiszyńska 20 (M. Kalisz)
Stacja Opieki Caritas Diecezji Kaliskiej
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Zespół długoterminowej opieki domowej, Hospicjum domowe, Dział oświaty i promocji zdrowia
więcej informacji
Kalisz, Podkowińskiego 2 (M. Kalisz)
Szpital "KONSYLIUM"
Oddział leczenia jednego dnia, Izba przyjęć szpitala, Blok operacyjny, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
więcej informacji
Kalisz, Poznańska 79 (M. Kalisz)
Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
Poradnia diabetologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia hematologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia chorób naczyń, Poradnia nefrologiczna, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych, Poradnia medycyny...
więcej informacji
Kalisz, Toruńska 7 (M. Kalisz)
Wojewódzki Szpital Matki i Dziecka w Kaliszu
Poradnia alergologiczna, Poradnia diabetologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia leczenia niepłodności, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia hematologiczna dla dzieci, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia reumatologiczna dla dzieci, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia...
więcej informacji
Kalisz, ul. Poznańska 79 (M. Kalisz)
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - Działalność Pozostała
Zespół długoterminowej opieki domowej, Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
więcej informacji
Kalisz, ul. Poznańska 79 (M. Kalisz)
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - Działalność Specjalistyczna
Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia diabetologiczna, Poradnia diabetologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia hepatologiczna, Poradnia hepatologiczna dla dzieci, Poradnia hematologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia nefrologiczna, Poradnia...
więcej informacji
Kalisz, Poznańska 79 (M. Kalisz)
Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - Lecznictwo Szpitalne
Oddział chorób wewnętrznych, Oddział gastroenterologiczny dla dzieci, Oddział kardiologiczny, Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, Oddział nefrologiczny, Oddział dermatologiczny, Oddział neurologiczny, Oddział udarowy, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci, Oddział reumatologiczny, Oddział rehabilitacyjny,...
więcej informacji
Kalisz, Górnośląska 5B. (M. Kalisz)
Zakład Opieki Dlugoterminowej i Domowej "GENA"
Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
więcej informacji
Kalisz, Kordeckiego 17a (M. Kalisz)
Zakład opieki Zdrowotnej "Chirurgia Kaliska"
Poradnia ginekologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia okulistyczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Oddział położniczo-ginekologiczny, Oddział ginekologiczny, Oddział chirurgiczny ogólny, Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej, Oddział okulistyczny, Oddział otorynolaryngologiczny, Oddział urologiczny, Apteka...
więcej informacji
Kalisz, Lipowa 18 (M. Kalisz)
Zakład Opieki Zdrowotnej "DENTIX" s.c. Przychodnia Stomatologiczna i Protezownia
Poradnia stomatologiczna, Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Pracownia protetyki dentystycznej
więcej informacji
Kalisz, Sadowa 14 b (M. Kalisz)
Zakład Opieki Zdrowotnej Kompleksowa Terapia Neurologiczna
Poradnia neurologiczna, Poradnia foniatryczna dla dzieci, Poradnia psychologiczna
więcej informacji
Kalisz, Serbinowska 22a (M. Kalisz)
Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Szkolnej "Szkolmed"
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
więcej informacji

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA