Baza ZOZ - Placówki medyczne

Wyniki wyszukiwania (znaleziono 215 placówek medycznych)

Radom, ul. Bolesława Limanowskiego 42 (M. Radom)
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu
Bank krwi, Dział krwiodawstwa i krwiolecznictwa
więcej informacji
Radom, Sobieskiego 1 (M. Radom)
REHA-COMPLEX
Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu, Poradnia rehabilitacji neurologicznej, Poradnia rehabilitacji kardiologicznej, Dział (pracownia) fizjoterapii, Dział (pracownia) fizykoterapii, Dział (pracownia) kinezyterapii, Dział (pracownia) krioterapii, Dział (pracownia) masażu leczniczego, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia wad postawy, Poradnia...
więcej informacji
Radom, Olsztyńska 33 A (M. Radom)
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Miejskie Centrum Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Szkolnej" w Radomiu
Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia audiologiczna dla dzieci, Poradnia logopedyczna, Poradnia zdrowia...
więcej informacji
Radom, Krychnowicka 1 (M. Radom)
Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu
Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny) dla dzieci, Oddział rehabilitacji neurologicznej, Oddział psychiatryczny (ogólny), Oddział psychiatryczny (ogólny) dla dzieci, Oddział rehabilitacji psychiatrycznej dla dzieci, Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych, Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie, Oddział psychiatryczny dla przewlekle chorych, Oddział/Ośrodek leczenia...
więcej informacji
Radom, Żeromskiego 64 (M. Radom)
Specjalistyczne gabinety ginekologiczne GRAVMED
Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia dermatologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia patologii ciąży, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii naczyniowej, Oddział leczenia jednego dnia, Blok operacyjny, Pracownia USG, Inne pracownie diagnostyczne lub...
więcej informacji
Radom, Wjazdowa 4 (M. Radom)
Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG
Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia audiologiczna, Poradnia logopedyczna, Poradnia psychologiczna, Zespół rehabilitacji domowej, Ośrodek rehabilitacji dziennej, Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci, Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
więcej informacji
Radom, Tochtermana 1 (M. Radom)
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu
Ambulatorium ogólne, Ambulatorium ogólne dla dzieci, Ambulatorium chirurgiczne, Zespół ratownictwa medycznego podstawowy, Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny, Wyjazdowy zespół sanitarny typu N, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Zespół wyjazdowy ogólny
więcej informacji
Radom, J. Aleksandrowicza 5 (M. Radom)
Szpital
Dział (pracownia) fizjoterapii, Oddział chorób wewnętrznych, Oddział kardiologiczny, Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, Oddział neurologiczny, Oddział udarowy, Oddział onkologiczny, Oddział anestezjologii i intensywnej terapii, Oddział chorób płuc, Oddział reumatologiczny, Oddział rehabilitacyjny, Oddział rehabilitacji neurologicznej, Oddział rehabilitacji...
więcej informacji
Radom, M.Skłodowskiej-Curie 7A/13A (M. Radom)
Unident
Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia dla dzieci, Poradnia ortodontyczna, Poradnia ortodontyczna dla dzieci, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia protetyki stomatologicznej dla dzieci, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia chirurgii stomatologicznej dla dzieci,...
więcej informacji
Radom, PCK 13 (M. Radom)
Zakład Opieki Zdrowotnej "Żłobek"
Oddział żłobkowy
więcej informacji
Radom, Władysława Domagalskiego 7 (M. Radom)
Zespół Lecznictwa Szpitalnego POLMEDIC
Oddział leczenia jednego dnia, Izba przyjęć szpitala, Blok operacyjny, Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
więcej informacji
Radom, Władysława Domagalskiego 7 (M. Radom)
Zespół Lekarzy Rodzinnych POLMEDIC
Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Punkt szczepień
więcej informacji
Radom, Władysława Domagalskiego 7 (M. Radom)
Zespół Poradni Specjalistycznych POLMEDIC
Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia geriatryczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia medycyny pracy, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia chorób płuc, Poradnia reumatologiczna, Poradnia rehabilitacyjna,...
więcej informacji

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA