Czy stosowanie narkotyków w medycynie jest legalne?

Istnieją różne formy nikotynowej terapii zastępczej – plastry, gumy do żucia, inhalatory i tabletki / fot.Fotolia fot. Fotolia
Samo stosowanie narkotyków w medycynie, takich jak m.in. morfina, kokaina, heroina czy marihuana, nie jest niczym nowym. W niektórych częściach świata, szczególnie w kulturach słabo rozwiniętych cywilizacyjnie, ich właściwości lecznicze są mocno zakorzenione w ludzkiej świadomości.
/ 26.09.2011 15:13
Istnieją różne formy nikotynowej terapii zastępczej – plastry, gumy do żucia, inhalatory i tabletki / fot.Fotolia fot. Fotolia

Czy leki zawierają narkotyki?

Obecnie w Polsce narkotyki stosowane są w niewielkich ilościach w niektórych produktach leczniczych, najczęściej w lekach przeciwbólowych lub podczas znieczuleń przy operacjach chirurgicznych.

Dopuszczenie leku do obrotu

Jeżeli chodzi natomiast o sam aspekt prawny, związany z narkotykami znajdującymi się w lekach, to należy wskazać, że zgodnie z prawem farmaceutycznym, w Polsce mogą być dopuszczone do sprzedaży i stosowania jedynie takie leki, które posiadają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Pozwolenie takie wydawane jest przez Ministra Zdrowia, a warunkiem jego uzyskania jest wystąpienie, przez tzw. podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie leku na rynek, z odpowiednim wnioskiem do Ministra Zdrowia za pośrednictwem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Ustawa prawo farmaceutyczne zawiera szczegółowy zakres informacji, jakie powinny znaleźć się we wniosku.

Przeczytaj: Rodzaje narkotyków

Czy można wprowadzić lek bez zezwolenia?

Jedynie w wyjątkowych przypadkach dopuszczalna jest możliwość wprowadzenia do obrotu leku, który nie posiada zezwolenia. Prawo zezwala na to w przypadku np. produktów leczniczych sprowadzanych z zagranicy, jeżeli ich zastosowanie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, pod warunkiem, że dany produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w kraju, z którego jest sprowadzany, i posiada aktualne pozwolenie dopuszczenia do obrotu.

Jak więc wynika z powyższego stosowanie narkotyków, jako składników leków podlega określonym regulacjom i każdorazowej kontroli. W efekcie czego leki, które w swoim składzie zawierają substancje odurzające czy niedozwolone, po spełnieniu przesłanek określonych prawem, mogą być stosowane w medycynie.

Zobacz też: Narkotyki w medycynie?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA