Jakie informacje powinna zawierać recepta?

Naukowcy chcą skupić się nad badaniem i uściśleniem ryzyka, związanego z systematyczną podażą ibuprofenu w większej ilości, co stanowi cień szansy na rozwiązanie problemu nieuleczalnych chorób neurologicznych / fot. Fotolia
Jak powinna wyglądać prawidłowo wystawiona recepta? Warto sprawdzić, aby uniknąć problemów w aptece.
/ 02.03.2011 16:18
Naukowcy chcą skupić się nad badaniem i uściśleniem ryzyka, związanego z systematyczną podażą ibuprofenu w większej ilości, co stanowi cień szansy na rozwiązanie problemu nieuleczalnych chorób neurologicznych / fot. Fotolia

Recepta powinna być czytelna

Czytelność recepty jest jednym z warunków jej realizacji przez aptekarza. Po pierwsze, nie zostanie zaakceptowana recepta, z której aptekarz nie będzie w stanie odczytać nazwy leku. Po drugie, może odmówić realizacji recepty pełnej skreśleń. Jeżeli lekarz, wypełniając receptę popełni błąd, powinien go skreślić, odcisnąć pieczątkę i podpisać się. Dopiero taka recepta (mimo pomyłki) zostanie zrealizowana.

Wystawienie recepty powinno być trwałe, a więc dokonane długopisem bądź piórem, a nie np. ołówkiem (lub w inny sposób umożliwiający dokonanie w niej zmian).

Przeczytaj: Czy można zrealizować receptę z błędami?

Dane niezbędne do wystawienia recepty

Wśród informacji, jakie powinny zostać zawarte na recepcie, mogą znajdować się:
1. numer recepty,
2. dane dotyczące pacjenta (imię i nazwisko, adres, PESEL),
3. określenie oddziału NFZ,
4. kod uprawnień dodatkowych pacjenta (jeśli takie posiada),
5. dane dotyczące świadczeniodawcy (najczęściej nazwa przychodni, jej siedziba, REGON, NIP);
6. dane dotyczące wystawianych leków,
7. data wystawienia recepty (ewentualnie data realizacji recepty),
8. pieczątka i odręczny podpis lekarza wystawiającego receptę.

Dane dotyczące leku

Głównym punktem recepty jest oczywiście lek, który mamy wykupić w aptece. Recepta powinna określać:

1. międzynarodową lub własną nazwę leku albo nazwę handlową wyrobu medycznego,
2. postać, w jakiej lek ma być wydany, jeżeli jest zarejestrowany w więcej niż jednej postaci (np. „tabl.”, „kaps.”, „amp.” – tabletki, kapsułki, ampułki),
3. dawkę leku,
4. ilość leku lub wyrobu medycznego, a w przypadku leku recepturowego – nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do jego sporządzenia,
5. sposób dawkowania (głównie w przypadku leków zawierających w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową).

Zobacz też: Wizyta w aptece - kupuj z głową

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA