Dopuszczenie do obrotu produktu farmaceutycznego

Naukowcy chcą skupić się nad badaniem i uściśleniem ryzyka, związanego z systematyczną podażą ibuprofenu w większej ilości, co stanowi cień szansy na rozwiązanie problemu nieuleczalnych chorób neurologicznych / fot. Fotolia
Z dniem 1 maja 2011 r. wchodzi w życie nowa ustawa o prawie farmaceutycznym. Czy według nowych przepisów firma farmaceutyczna będzie mogła zaskarżyć niekorzystną dla siebie decyzję dotyczącą dopuszczenia do obrotu produktu leczniczego?
/ 28.03.2011 11:54
Naukowcy chcą skupić się nad badaniem i uściśleniem ryzyka, związanego z systematyczną podażą ibuprofenu w większej ilości, co stanowi cień szansy na rozwiązanie problemu nieuleczalnych chorób neurologicznych / fot. Fotolia

Firma farmaceutyczna może zaskarżyć niekorzystną dla siebie decyzję na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi w tego typu sprawie jest minister zdrowia, który w takiej sytuacji jest organem administracji publicznej kompetentnym do wydania decyzji administracyjnej.

Nowe ustawodawstwo

Wraz z wejściem w życie nowej ustawy Prawo farmaceutyczne, organem, który będzie wydawał pozwolenia na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu będzie Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a cała procedura zaskarżania decyzji będzie wyglądała analogicznie do obowiązującej dotychczas. Planowane wejście w życie ustawy przypada na 1 maja 2011 r.

Przeczytaj: Jakie odszkodowanie możemy uzyskać od szpitala?

W jaki sposób można obecnie zaskarżyć decyzję?

Decyzja wydana przez organ administracji publicznej pierwszego stopnia, według Kodeksu postępowania administracyjnego, nie może być odwoływana. Jednak niezadowolonej stronie przysługuje możliwość zwrócenia się do ministra zdrowia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek do ministra zdrowia należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji, która odmawia wydania pozwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego. Wniosek ten nie potrzebuje do swej ważności żadnych szczególnych form, uzasadnień czy spełnienia określonych warunków. Jedyne, co musi znaleźć się w tego typu wniosku to jednoznaczne stwierdzenie strony, że jest ona niezadowolona z decyzji organu pierwszej instancji.
By zwiększyć szanse pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy, firmy farmaceutyczne zawierają we wniosku odpowiednie umotywowanie i wytłumaczenie sytuacji.

Wystąpienie na drogę sądową

Jeśli wniosek jest odpowiednio umotywowany, minister zdrowia ma miesiąc czasu na merytoryczne rozpoznanie sprawy oraz wydanie kolejnej decyzji. Jeżeli decyzja ministra zdrowia również jest negatywna dla wnioskodawcy, to ma on prawo wystąpienia na drogę sądową, poprzez złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie nawet do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jeśli spełnione zostaną określone w przepisach przesłanki.

Zobacz też: Jakie usługi zdrowotne są zwolnione z VAT?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA