Jakie usługi zdrowotne są zwolnione z VAT?

Chirurgiczne wspomaganie leczenia otyłości, czyli operacje bariatryczne są często rozległymi ingerencjami w ludzkie ciało / fot. Fotolia
Nowe przepisy dotyczące opodatkowania towarów i usług są nieco lakoniczne, przez co niektórzy podatnicy nie wiedzą, czy oferowane przez nich usługi medyczne są zwolnione z VAT. Wątpliwości dotyczące zabiegów chirurgii plastycznej i rehabilitacji rozwiewa Minister Finansów.
/ 06.10.2016 20:09
Chirurgiczne wspomaganie leczenia otyłości, czyli operacje bariatryczne są często rozległymi ingerencjami w ludzkie ciało / fot. Fotolia

Jak brzmi zapis ustawowy?

Zgodnie z ustawą z 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą Prawo o miarach z VAT zwolnione są:

18) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane przez zakłady opieki zdrowotnej;

18a) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane wynikające bezpośrednio z procesu leczenia, świadczone na rzecz zakładów opieki zdrowotnej na ich terenie;

19) usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:
a) lekarza i lekarza dentysty,
b) pielęgniarki i położnej,
c) medycznych, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.),
d) psychologa;”,

19a) świadczenie usług, o których mowa w pkt 18 i 19, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, o których mowa w pkt 18 i 19 (chodzi tu w szczególności o pakiety/abonamenty medyczne dla pracowników);

20) usługi transportu sanitarnego.

Przeczytaj: Czy turnusy rehabilitacyjne są zwolnione z VAT?

Zdaniem Ministra Finansów

Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską z 25 stycznia 2011 r., że zarówno opieka paliatywna, jak i zabiegi in vitro zwolnione są z podatku VAT.

Zdaniem Ministra z VAT mogą być również zwolnione operacje plastyczne, ale tylko wtedy, gdy służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. W tym miejscu warto się zastanowić, kiedy spełnione są warunki poprawy zdrowia. Czy operacja plastyczna przeprowadzona w celu poprawy zdrowia psychicznego będzie zwolniona z VAT? Przepisy nie powinny pozostawiać takich dylematów.

Zwolnieniu z VAT będą także podlegały turnusy rehabilitacyjne, które są wykonywane przez podmioty wpisane do rejestrów prowadzonych przez wojewodę.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA