Jakie są prawa pacjenta przed operacją plastyczną i po niej?

Pacjent przed operacją plastyczną powinien zostać szczegółowo poinformowany o możliwości wystąpienia ewentualnych powikłań i komplikacji. Co zrobić, jeśli operacja plastyczna się nie uda? Jak żądać zadośćuczynienia (np. odszkodowania) od niekompetentnego lekarza lub szpitala?
/ 27.11.2013 14:51

fot. Fotolia

Obecnie chirurgia plastyczna jest prężnie rozwijającą się gałęzią medycyny zabiegowej. Specjalizacja z tej dziedziny jest nadawana osobom z odpowiednim wykształceniem popartym wieloletnim doświadczeniem. Wykluczone jest więc podejście do operacji plastycznych jako do „interwencji kosmetycznej", a  pacjent korzystający z usług chirurgii plastycznej powinien być traktowany tak samo, jak pacjent poddawany np. operacji z powodu raka żołądka.

Przed zabiegiem

Operacje plastyczne, którym poddają się pacjenci, z reguły mają przynieść poprawę wyglądu ich ciała.

Przed podjęciem decyzji wyboru lekarza przeprowadzającego operację należy upewnić się, czy jego nazwisko figuruje na liście specjalistów.

Chirurg plastyk przed wykonaniem operacji zobowiązany jest do podania pacjentowi w formie pisemnej szczegółowych informacji na temat zabiegu – jego techniki wykonania, a także okresu rekonwalescencji, który jest szczególnie istotny dla pacjenta.

Ponadto lekarz winien poinformować pacjenta o możliwych powikłaniach. Wielu chirurgów plastycznych stosuje symulację komputerową wskazującą na wygląd przed i po zabiegu.

Poza uzyskaniem informacji, które zostaną udzielone przez lekarza, warto samemu zebrać dane o planowanym zabiegu i spisać nurtujące nas pytania, które chcielibyśmy zadać podczas pierwszej wizyty w gabinecie lekarskim.

Przed operacją pacjent otrzymuje do podpisania dokument, w którym wyraża zgodę na zabieg, a także oświadcza, że został poinformowany o możliwych komplikacjach i ryzyku, które niesie za sobą przeprowadzanie danej operacji.

Istotne jest więc, aby pacjent został rzetelnie poinformowany o ewentualnych powikłaniach czy też efektach niezgodnych z oczekiwaniami.

Zobacz też: Świadoma zgoda pacjenta na zabieg medyczny

Po zabiegu

Po nieudanej operacji plastycznej z powodu błędu w sztuce lekarskiej istnieje możliwość, by pacjent domagał się zadośćuczynienia jako formy rekompensaty szkody niemajątkowej, czyli za krzywdę, której doznał w wyniku przeprowadzonej operacji bądź też uszkodzenia ciała czy wywołania rozstroju zdrowia.

Pacjent może ponadto ubiegać się o odszkodowanie, które przysługuje mu, jeśli w wyniku błędu medycznego utracił pracę, a wraz z nią możliwość zarobku, poniósł wydatki związane z dojazdem do lekarzy czy kosztami rehabilitacji, w tym koszty zakupu sprzętu medycznego, który umożliwi pacjentowi poprawę jakości życia po nieudanym zabiegu.

Pierwszym etapem dochodzenia powyższych roszczeń jest możliwość polubownego rozstrzygnięcia polegającego na zgłoszeniu szkody wraz z wezwaniem do zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia.

Wpierw jednak zwracamy się w imieniu pacjenta do szpitala o podanie informacji na temat danych zakładu ubezpieczeniowego, z którym szpital ma zawartą umowę dotyczącą odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe, stąd też każda placówka czy szpital je posiada. 

Do wniosku dołącza się odpis dokumentacji medycznej, którą, na wniosek pacjenta lub osoby upoważnionej przez niego, wydaje szpital.

Istotne jest także dołączenie konsultacji medycznej z innym lekarzem, który obiektywnie stwierdzi uszczerbek na zdrowiu będący skutkiem nieudanego zabiegu.

Zakład ubezpieczeń ma odpowiedni termin, by ustosunkować się do zgłoszenia szkody. Zadaniem kancelarii jest w tym wypadku pomoc w konkretyzacji wniosku i sprecyzowanie roszczeń względem placówki medycznej.

Jeśli wniosek dotyczący zgłoszenia szkody wraz z wezwaniem do wypłaty zadośćuczynienia i odszkodowania zostanie przez zakład ubezpieczeniowy odrzucony, wówczas kancelaria ma otwartą drogę, by w imieniu pacjenta dochodzić roszczeń w postępowaniu sądowym.

Zobacz też: Ubezpieczenia na wypadek choroby – czy są konieczne?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!