Pacjent ma prawo domagać się konsultacji

Badanie lekarskie/ fot. Fotolia
Pacjent ma prawo żądać od swojego lekarza, pielęgniarki czy położnej konsultacji z innym lekarzem, pielęgniarką czy położną, a nawet zwołania konsylium. Powinien jednak pamiętać, że taka konsultacja ma charakter wyjątkowy i zawsze musi być uzasadniona - czytamy w "Rzeczpospolitej" w artykule "Pacjent ma prawo do dwóch diagnoz".
/ 04.06.2012 13:34
Badanie lekarskie/ fot. Fotolia

Pacjent, który ma wątpliwości, czy jego lekarz postawił właściwą diagnozę, ma prawo do jej sprawdzenia, żądając opinii innego lekarza lub nawet zwołania konsylium. To prawo gwarantuje mu art. 6 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (DzU z 2009 r. nr 52, poz. 417 ze zm.) oraz art. 37 o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 136, poz 857 ze zm.) W tym ostatnim dokumencie wskazano, że w razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych lekarz powinien z własnej inicjatywy lub na wniosek pacjenta bądź jego przedstawiciela ustawowego zasięgnąć opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizować konsylium lekarskie.

Co ciekawe, lekarz może odmówić zwołania konsylium lub zasięgnięcia opinii innego lekarza, jeżeli uzna, że żądanie pacjenta jest bezpodstawne, tj. jeśli uzna, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą diagnoza, którą postawił oraz leczenie, które zalecił są prawidłowe. Musi jednak szczegółowo poinformować chorego o innych metodach leczenia. Podobnie może postąpić pielęgniarka czy położna. Jednak zarówno żądanie pacjenta, jak i odmowę jego zrealizowania należy odnotować w dokumentacji medycznej, do której pacjent ma dostęp. 

Pacjent powinien jednak pamiętać, że opinia konsultanta ma jedynie charakter doradczy, a za całość leczenia odpowiada lekarz prowadzący.

Źródło: Rzeczpospolita, "Pacjent ma prawo do dwóch diagnoz", 2-3.06.2012/ mk

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Najlepsze Promocje i Wyprzedaże

REKLAMA