Leczenie i lekarstwa – co warto wiedzieć?

Wraz z wiekiem głos zmienia się. Maleje jego skala, zmienia się modulacja, słabnie natężenie. Lecząc się u lekarza logopedy lub foniatry możemy powstrzymać tempo rozwoju Presbylaryngis /fot. Shutterstock
Leczysz się w specjalistycznej poradni lub szpitalu? Czy wiesz, jakie przysługują Ci prawa? Jak ubiegać się o refundację lekarstw sprowadzanych z zagranicy?
/ 17.12.2009 14:30
Wraz z wiekiem głos zmienia się. Maleje jego skala, zmienia się modulacja, słabnie natężenie. Lecząc się u lekarza logopedy lub foniatry możemy powstrzymać tempo rozwoju Presbylaryngis /fot. Shutterstock

Skąd pieniądze na nierefundowane leki?

W sytuacjach wyjątkowych ratowania życia lub zdrowia ubezpieczonego, refundowane mogą być leki sprowadzane z zagranicy. Pacjent ubiegający się o taką refundację musi wystąpić do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek wraz z zaświadczeniem lekarza prowadzącego, uzasadniającym potrzebę stosowania leku, musi być podpisany przez ministra zdrowia.

Zobacz też: Leczenie uzdrowiskowe - ważne informacje

Kontynuacja leczenia

Lekarz, który pracuje w państwowej poradni specjalistycznej, zobowiązany jest do pisemnego informowania lekarza rodzinnego o stanie zdrowia danego pacjenta. Powinien przekazywać informacje o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, przepisanych lekach, okresie ich stosowania i dawkowaniu oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.

Na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę z rozpoznaniem choroby i zalecaną farmakoterapią, lekarz rodzinny może wystawiać recepty przez okres wskazany we wspomnianym zaświadczeniu.

Leczenie w szpitalu

Pacjent, który przebywa w szpitalu i jest tam leczony, ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych świadczeń, w tym lekarstw, których zażywanie wynika z przyczyn hospitalizacji.

Lekarz nie powinien wypisywać recept i zmuszać pacjentów do wykupienia leków koniecznych do prowadzenia leczenia w szpitalu. Jeżeli jednak zdarzy się, że pacjent otrzyma od lekarza prowadzącego receptę i wykupi zalecane lekarstwa, to ma prawo zażądać wystawienia rachunków z zaznaczeniem za co one są i kto je wystawił.

Przy wypisie ze szpitala lekarz powinien wystawić pacjentowi receptę na lekarstwa. Ponadto lekarz zobowiązany jest do przekazania zaleceń na środki pomocnicze lub wyroby medyczne, które zlecone są w karcie informacyjnej.

Zobacz też: Transport sanitarny w POZ

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Redakcja poleca

REKLAMA